Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Opleiding Boomtechnisch Adviseur in januari weer van start

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
vrijdag 18 december 2020
333 sec


Avondopleiding BTA bij Helicon Eindhoven ideale voorbereiding voor extern ETT-examen

De avondopleiding Boomtechnisch Adviseur (BTA) bij Helicon Eindhoven bestaat uit 32 theorie-avonden, drie praktijkdagen, een examentraining en de nodige zelfstudie - al met al een behoorlijk pittige studie. Veel cursisten beschouwen deze uitdaging als een investering in hun carrière. Sommige cursisten richten hun pijlen op de titel boomtechnisch adviseur; de meerderheid kiest voor deze opleiding om zich voor te bereiden op het examen European Tree Technician (ETT).

Praktijkdag in Uden bij reconstructie Marktstraat
Praktijkdag in Uden bij reconstructie Marktstraat

Voor veel deelnemers is de stip aan de horizon het certificaat European Tree Technician. Dit certificaat wordt uitgegeven door de European Arboricultural Council (EAC), die het examen organiseert bij Praktijkcentrum Bomen (PC Bomen) en IPC Groene Ruimte. Helicon Eindhoven leidt cursisten op tot het niveau ETT, maar daarna staat het eenieder vrij om het externe examen ETT af te leggen.

Voor veel deelnemers is het certificaat European Tree Technician de stip aan de horizon

Samenvatting van de opleiding

Tijdens de opleiding heb je de pet op van zowel de opdrachtgever als de aannemer. Zo leer je alle stappen te doorlopen die nodig zijn om te komen tot een eindrapportage en een boomtechnisch advies. Corik Geurts, docent boomverzorging bij Helicon Eindhoven, licht toe: 'De cursisten krijgen al snel in het traject opdracht om samen met een medestudent een reëel object te zoeken en daaromheen een probleemstelling te formuleren. Dat kan een boomsituatie zijn bij het bedrijf waar de cursist werkt, of een feitelijk boomtechnisch probleem bij een gemeente. Die casus wordt eerst aan ons voorgelegd en als wij ons fiat hebben gegeven, gaat de student aan de slag. In de rol van opdrachtgever gaat die een offerte met plan van aanpak opstellen en aanvragen. Vervolgens gaat de student als aannemer het onderzoek uitvoeren en een rapportage opstellen (inclusief bestek en bestekbegroting). Uiteindelijk mondt dit uit in een presentatie en een toelichting op de rapportage. In totaal worden er 100 studiepunten verdeeld over de diverse onderdelen. Een cursist moet minimaal 55 punten scoren om het certificaat Boomtechnisch Adviseur te krijgen. Zo vormt deze opleiding de ideale voorbereiding op het externe ETT-examen, omdat alle onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen ook precies die onderdelen zijn waarop tijdens het examen ETT wordt getoetst.'


Didactische details

De BTA-opleiding is in didactisch opzicht te verdelen in drie hoofdthema´s:
• basiskennis boombeheer
• regelgeving, administratie en organisatie
• boomonderzoek, advisering en aansturing boomverzorgingswerkzaamheden
Deze thema's (en onderliggende subthema's) zijn verweven in de lesstof en komen bij elke casus aan bod. Omdat elke casus anders is, komen er zeer uiteenlopende rapporten ter tafel. Zo leren de cursisten van en met elkaar. Het Stadsbomen Vademecum vormt de basis voor de theorielessen. Deze boekenserie wordt als de bijbel van de boomverzorging beschouwd. De tien gastdocenten zijn autoriteiten op hun vakgebied. Ze bezitten grondige praktijkkennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Alle informatie die tijdens de avondopleiding aan bod komt, is nodig om de casus goed te kunnen uitwerken, maar ook om het ETT-niveau te bereiken.


'Motivatie is de belangrijkste toelatingseis'

Herman Wevers
Herman Wevers

Opzet van de opleiding

'We hebben nadrukkelijk gekozen voor een avondopleiding, omdat die het minste werkverzuim oplevert voor de cursisten. De cursisten komen uit allerlei richtingen van de groensector. Naast praktiserende boomverzorgers, European treeworkers en werkvoorbereiders hebben we bijvoorbeeld cursisten gehad uit de granulaatsector, maar ook boomkwekers, bosbouwkundigen en hoveniers. Heel incidenteel komt het voor dat iemand de opleiding puur uit interesse volgt. Soms is bepaalde lesstof voor een deelnemer al gesneden koek, maar waar hiaten zijn, worden deze ingevuld. Harde toelatingseisen hebben we niet. Motivatie is de belangrijkste toelatingseis, want de opleiding bestaat uit 32 avonden theorie, drie dagen praktijk, een examentrainingsdag en de nodige zelfstudie, dus er komt heel wat bij kijken qua tijdsinvestering. Vijftien cursisten volgden de opleiding van maart dit jaar, die tijdelijk onderbroken is wegens corona. Omdat er cursisten uit België moesten komen, hebben we vanwege de quarantaine-reglementen besloten de laatste lessen via Teams te doen. Bij TerraNext in Eelde ging dezelfde opleiding in oktober voor de tweede keer van start met elf cursisten. Deze opleiding komt qua lesinhoud vrijwel overeen met de opleiding in Eindhoven. We zijn de samenwerking met TerraNext aangegaan omdat er in het noorden van het land interesse was voor een avondopleiding, maar de afstand naar Eindhoven te groot is. We zijn er trots op dat de pilot hier een vervolg krijgt', legt Geurts uit.


Meerwaarde van een boomtechnisch adviseur

Geurts legt aan de hand van een voorbeeld uit wat de meerwaarde van een BTA is boven een ETW. 'Stel: er is een plein waar de bomen de laatste jaren een terugval laten zien. De gemeente is dan nieuwsgierig naar de oorzaak en wil advies over duurzaam behoud van de bomen. Vaak worden er bodemmonsters genomen en geanalyseerd en komt de historie van de bodem aan het licht. Zijn er bouwactiviteiten of graafwerkzaamheden geweest? Is het grondwaterpeil verhoogd of juist verlaagd? Bij dat onderzoek komt allerlei kennis kijken en moet men op basis van gedegen onderzoek en analyses de juiste conclusies trekken om tot een goed advies te komen.'


In steeds meer aanbestedingen staat als harde eis dat het werk aangestuurd en begeleid moet worden door een BTA/ ETT

Stijgende vraag naar BTA/ETT

De functie van bomen in het stedelijk gebied wordt steeds belangrijker gevonden, zowel door gemeenten als door de publieke opinie. Het is daarom zaak om zorgvuldig om te gaan met het bomenbestand dat een gemeente heeft. Gaan we een boom rooien of niet? Welke argumenten spelen hierbij een rol? Zijn er alternatieven? Er wordt tegenwoordig geen boom meer aangeraakt voordat er een gedegen onderzoek aan voorafgegaan is. Voor zo´n onderzoek is steeds vaker de specialistische kennis van een BTA/ETT nodig. Ook wordt er bij aanbestedingen van infrastructurele projecten steeds vaker een BTA/ETT betrokken om een boomeffectanalyse uit te voeren en sturing te geven aan de uitvoering. In het verleden was dat vaak niet het geval en kwam er pas een BTA/ETT bij het project als het was misgegaan. Door wel een BTA/ETT in te schakelen, kan men met relatief weinig kosten veel problemen voorkomen. Gemeenten nemen ook steeds vaker een BTA-ETT in dienst. Verder bevatten steeds meer aanbestedingen de harde eis dat het werk aangestuurd en begeleid moet worden door een BTA/ ETT. Daarom is het ook voor aannemers van het grootste belang dat ze een BTA/ETT in dienst hebben, of zelf zo snel mogelijk de opleiding gaan volgen.


Martijn Aarts
Martijn Aarts

Examen ETT

Behalve directeur van Alles over Groenbeheer is Herman Wevers gastdocent bij Helicon en lid van de vaststellingscommissie voor het ETT-examen. Wevers onderzoekt de haalbaarheid van de examens door deze eerst zelf te maken. Zijn stelregel luidt: lukt het mij binnen twee uur het examen met een voldoende af te ronden, dan is het voor een cursist binnen drie uur ook haalbaar. Daarnaast bekijkt hij of de onderwerpen van de opleiding evenredig verdeeld zijn over de vragen. 'Het examen ETT bestaat uit drie onderdelen: een theorietoets en twee simulaties. In de theorietoets wordt de kennis breed getest. De examinandus krijgt daarvoor drie uur. Dan is er een grote simulatie, waarbij op basis van een onderzoeksvraag een offerte en een plan van aanpak geschreven moeten worden. Hiervoor staat ook drie uur. Ten slotte is er een korte praktijksimulatie in de vorm van een veldonderzoek, waarover een advies moet worden ingediend. Dat veldonderzoek mag hooguit een half uur duren. De twee simulaties worden door de examencommissie mede beoordeeld op basis van een gesprek. Met het diploma ETT op zak ben je Europees en wereldwijd erkend als treetechnician en zijn je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. Ik ken geen ETT'er die zonder werk zit', vertelt Wevers.


Kwaliteitskeurmerk in het vakgebied

Martijn Aarts wilde zich na zijn hoveniersopleiding specialiseren in boomverzorging en begon daarom aan de ETW-opleiding in Eindhoven. Hij kwam erachter dat hij naast het veldwerk ook het hele beheerproces rondom bomen interessant vond en ging daarom de avondopleiding BTA bij Helicon Eindhoven volgen. 'Ik heb specifiek voor de avondopleiding gekozen omdat ik die kon combineren met mijn werk. Ik werk inmiddels als boomtechnisch adviseur bij Van Hoogstraten Boomverzorging in Gemert. De opleiding heeft veel raakvlakken met de ETW-opleiding, maar gaat dieper in op de materie. Ik heb zowel de opleiding BTA afgerond als het ETT-examen behaald. De titel European Tree Technician was mijn uiteindelijke doel, daarmee wilde ik mijn cv verrijken. De opleiding blijkt meerwaarde te hebben voor mijn werk, want veel gemeenten en instanties vragen bijvoorbeeld bij bodemonderzoek specifiek naar een ETT. Het geldt als een kwaliteitskeurmerk in het vakgebied. Ik kan de opleiding bij Helicon aanbevelen, maar je moet wel beseffen dat het behoorlijk pittig is, zeker als je er een fulltime baan naast hebt, zoals ik', aldus Aarts.


Ooit gaat het lichaam tegensputteren

'Een pittige opleiding is het zeker', beaamt studiegenoot Twan Joosten. 'Het is een avondopleiding en juist dat was voor mij het zwaarst. Je krijgt ook nog huiswerk mee en dat alles moet je wel zien te combineren met je werk of stage.'
Boomverzorging is fysiek zwaar en ooit gaat het lichaam tegensputteren. Dat was voor Twan Joosten een reden om in 2018 de avondopleiding BTA te volgen toen de kennis van de ETW-opleiding nog vers in zijn geheugen zat. 'Sommige jongens kwamen van de HAS Hogeschool en hadden daardoor meer achtergrondkennis van het groene gedeelte dan ik. Dat neemt niet weg dat het tempo en het niveau voor mij goed te doen waren. Ik heb best een druk leven. Drie dagen in de week werk ik voor Alles over Groenbeheer en daarnaast ben ik zzp'er-boomverzorger. Ik heb daardoor geen tijd kunnen vrijmaken om het ETT-examen te doen. Wellicht pak ik de draad ooit weer op, want met de titel European Tree Technician pluk je pas echt de vruchten van de opleiding', aldus Joosten.


Corik Geurts
Corik Geurts

Aanmelden voor de opleiding

'Op 21 januari starten we weer. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot één dag voor het begin van de opleiding, want er is nog voldoende ruimte. De opleiding gaat sowieso door', benadrukt Geurts. Eerder behaalde diploma's en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling voor bepaalde cursusonderdelen.
Meer informatie over de opleiding en de aanmelding is te vinden op: https://cursussen.helicon.nl/ETT.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER