Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgegeven. De op deze website opgenomen niet-redactionele artikelen, persberichten, whitepapers, business cases of vergelijkbare publicaties kunnen door derden worden aangeleverd.

NWST NeWSTories bv behoudt zich het recht om aangeleverde publicaties niet te plaatsen op haar websites zonder zich daarvoor te verantwoorden. NWST NeWSTories bv behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen of te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde publicaties of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van NWST NeWSTories bv.

NWST NeWSTories bv is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht met het gebruik van de webpagina en de daarop aangeboden diensten.

Disclaimer e-mail
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

NWST NeWSTories bv en de vakbladen GREENKEEPER, FIELDMANAGER, STAD + GROEN, STAD + BLAUW, BOOMZORG, BOOM IN BUSINESS, DE HOVENIER en SPORTSTURF sluiten elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. NWST NeWSTories bv garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Algemene voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van de pagina of de aangeboden diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@nwst.nl.


Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER