Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed
Installatie groeiplaatsverbetering onder parkeervakken Bergen op Zoom
In Bergen op Zoom verzorgde Krinkels vorig jaar fundering voor parkeervakken en groeiplaatsverbetering voor bomen. Dit werd gerealiseerd met AquaMulti Airboxen, geleverd door Joosten Kunststoffen.
01-01-2017 6 sec
RHP start onderzoek naar meten bomenzand met 'RAG Landscaping M³ Box'
Gemeenten hadden al een middel in handen om de verwerking van boomgranulaat bij bomen eenvoudig en snel te controleren: de ‘RAG Landscaping m3 Box’ in combinatie met de LWD-meter.
01-01-2017 7 sec
Maatwerk voor Bomen: Bijlagen
Leveranciers van aanvulgronden met RAG-keurmerk. Specificaties granulaat. Specificaties bomenzand. Specificaties constructie.
01-01-2017 2 sec
Bunkersystemen: vier gangbare types
Vier gangbare types bunkersystemen: Silvacell en treeparker, het Watershell-systeem, Het systeem Treebox HP (met permavoid) en Stratacell en Rootspace.
01-01-2017 4 sec
Installatie van een ondergrondse groeiplaatsconstructie in Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn, pionier op het gebied van groeiplaatsconstructies, besloot om langs het kanaal een ondergrondse groeiconstructie aan te leggen.
01-01-2017 5 sec
Drukspreidende en drukontlastende groeiplaatsconstructies
Civiele aannemers zijn op zoek naar manieren om een zo stabiel mogelijke ondergrond te creëren, terwijl groenspecialisten groeiruimte voor bomen belangrijk vinden.
01-01-2017 5 sec
Overzicht groeimedia
Doordat gewoon straatzand snel verdicht en arm is, kunnen bomen zich er niet in ontwikkelen. Daarom wordt bomenzand gebruikt. Dat is luchtiger, bevat meer voedingsstoffen dan gewoon zand en biedt genoeg stabiliteit om op te straten.
01-01-2017 7 sec
Problemen stedelijke omgeving
Bomen die geplant zijn in een verharde omgeving hebben over het algemeen onvoldoende doorwortelbare ruimte om tot maximale wasdom te komen, doordat ze dicht op de fundering van bijvoorbeeld wegen of parkeervakken staan. Bovendien raakt de doorwortelbare ruimte gemakkelijk verdicht vanwege de verkeersdruk
01-01-2017 9 sec
Verbetering groeiplaatsen
Bij de keuze voor een draagkrachtig groeimedium is een aantal factoren van belang. een eerste factor is de hardheid van de minerale fractie van het bodemmateriaal: hoezeer de bodemvulling bestand is tegen verbrijzelen en compacteren.
01-01-2017 7 sec
Vergelijking bunkersystemen
het bodemleven en de voeding zijn in alle bunkersystemen vergelijkbaar. Deze zijn vooral afhankelijk van het gebruikte groeimedium. De beluchting kan men in alle systemen op peil houden door het toepassen van een beluchtingsbuis in de lagere delen van de constructie.
01-01-2017 8 sec
Vergelijking groeimedia
Op het gebied van bodemleven lijkt bomenzand het minste te scoren – hoewel wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. in granulaat is iets meer bodemleven aanwezig. en ook al is dit in theorie misschien niet toereikend, in de praktijk zijn er voorbeelden van bomen die al vele jaren groeien op bomenzand of bomengranulaat.
01-01-2017 10 sec
Wat heeft een boom nodig?
De voorwaarden om een boom goed te laten groeien zijn een doorwortelbare grond, zuurstof, bodemleven, vocht en voeding.
01-01-2017 4 sec

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER