Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Zomereik versus transformatorstation

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, vrijdag 21 april 2023
78 sec


Gemeente Hoogeveen heroverweegt kap na ophef en petitie

Op een open veld van bedrijventerrein Riegmeer in Hollandscheveld (Hoogeveen), staat een eenzame zomereik. Ongeveer twintig meter hoog, gezond en volgens het bouwplan voor een elektriciteitsstation op de verkeerde plek. Alleen precies daar kunnen kabelgoten worden aangelegd.

De gewraakte zomereik op Riegmeer. Foto: Fake ten Caat via Twitter
De gewraakte zomereik op Riegmeer. Foto: Fake ten Caat via Twitter

Inmiddels hebben enkele politieke partijen in de Hoogeveense gemeenteraad, inwoners, IVN, de Bomenstichting en ondertekenaars van een petitie opgeroepen om de eik niet te kappen. Gemeente en energiebedrijven zien kap van de boom echter als noodzakelijk.
Het transformatorstation is nodig als nieuwe bedrijven zich op het terrein gaan vestigen. En volgens de gemeente kan het transformatorstation alleen op die plek gebouwd worden, waardoor de eik op de route staat van kabelgoten die niet op een andere plek aangelegd kunnen worden.
Tegenstanders geven aan niet te weten waarom het bedrijventerrein niet op een andere manier ingericht kan worden, met behoud van de boom: 'Waarom nou juist op die plek?'


'Waarom nou juist op die plek?'

Wat in elk geval níet gebeurt lijkt te zijn, is dat eerst is gekeken naar aanwezigheid van waardevolle bomen op het terrein, om daar vervolgens een plan omheen te maken.

Advies: niet kappen

De afdeling Groen van de Drentse gemeente had geadviseerd de boom niet te kappen omdat deze een beschermde status heeft, in goede conditie is en geen gevaar vormt. Ook is de boom waardebepalend voor zijn omgeving en een mogelijke schuil- en nestelplaats voor dieren. Dat advies legde het college naast zich neer en vroeg toch een vergunning aan om de boom te kappen. Die is inmiddels binnen, net als een aantal bezwaarschriften ertegen.


Opnieuw uitzoeken

Ook is de petitie 'Stop de kap van de zomereik' inmiddels bijna zevenduizend keer ondertekend. In reactie op alle opheft maakte de gemeente bekend nogmaals te willen uitzoeken of er een alternatief is voor de kap. Daarvoor worden onder meer gesprekken gevoerd met de netbeheerder, een boomdeskundige van het IVN en de klimaatburgemeester. Ook de initiatiefnemers van de petitie zijn uitgenodigd. Daar is ruim de tijd voor, aldus de gemeente, want tijdens het broedseizoen wordt de boom sowieso niet gekapt. Dit 'broedseizoen' zou volgens hen op 15 juli eindigen.


Verplaatsen?

Er is ook geopperd de boom desnoods te verplaatsen. Dit is volgens de Bomenstichting geen goed idee. Afgezien van de hoge kosten vraagt dat waarschijnlijk jaren voorbereiding, en is het maar de vraag of de boom het op een andere plek zou redden.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Geert Starre, secretaris Natuurbeschermingswacht
Monday 24 April 2023
De eik moet wijken voor een heel groot transformatorstation.

Een petitie zal niet helpen omdat er al een besluit is genomen door de gemeente. Dan staat enkel bezwaar open.

De Natuurbeschermingswacht heeft bezwaar gemaakt tegen de kap met als reden: voorbarige kap. Er is nog geen vergunning inzake het transformatorstation.

Groter probleem: het station is voor de stroomvoorziening van een nog te bouwen grote zuivelfabriek. De vergunning hiervoor ligt ter inzage bij de provincie Drenthe en is dus beslist niet onherroepelijk - want staat open voor een zienswijze.

De vergunning voor de zuivelfabriek rammelt aan alle kanten, omdat extern salderen toegestaan op vergunningen van agrarische ondernemingen, welke niet voldoen aan de Habitatrichtlijn en de strenge uitleg van het Hof inzake deze richtlijn.

De Natuurbeschermingswacht gaat een zienswijze indienen tegen de zuivelfabriek.

Alles hangt samen, want zolang er geen onherroepelijke vergunning is voor het station en de fabriek, is de voorgenomen kap voorbarig.

De Habitatrichtlijn is dus relevant bij de kap van een enkele solitaire eik ver buiten Natura 2000-gebieden. Het zou me niet verbazen dat dit de eerste keer is dat de Habitatrichtlijn ingezet wordt voor de kap van een enkele eik.

Het gaat dus om veel meer dan de eik.

Geert Starre, secretaris Natuurbeschermingswacht
Piet van der Eijk
Monday 24 April 2023
De fout die ontwerpers en plannenmakkers elke keer maken:
Ze willen met een leegvelpapier beginnen
Ga eerst eens kijken of je ter plaatsen waardevolle zaken aantreft die het behouden waard zijn of die jouw ontwerp zelfs beter maken
Liesbeth Brandenburg
Tuesday 25 April 2023
Is er een petitie tegen dit slechte plan die ik kan tekenen?
Yvet
Wednesday 26 April 2023
Laat de boom staan!

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER