Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Corik Geurts (Helicon): 'Mensen, schrijf je gewoon in!'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Karlijn Raats, donderdag 18 juni 2020
262 sec


Helicon start in september en behoudt hoog niveau, met inachtneming van de veiligheid

Corik Geurts, docent boomverzorging bij Helicon Eindhoven, laat dit vakblad weten dat de opleiding vakbekwaam boomverzorger gewoon doorgaat, evenals de examens en lessen. De school heeft verregaande maatregelen genomen om de overheidsrichtlijnen in acht te kunnen nemen. Geurts: 'Het bedrijfsleven staat te springen om ETW'ers. We mogen geen kansen laten schieten.'


Premier Rutte liet op 6 mei weten dat praktijkexamens op mbo-scholen vanaf 15 juni weer afgenomen mogen worden en dat het mbo- en hoger onderwijs te zijner tijd weer open zullen gaan. Enigszins verrassend voor docent boomverzorging Corik Geurts, omdat de overheid eerder al verruimde richtlijnen voor de schoolexamens had bekendgemaakt. Bij Helicon in Eindhoven en Velp wordt de opleiding tot vakbekwaam boomverzorger gegeven die de meeste studenten volgen ter voorbereiding op het Europese boomverzorgingsexamen, European Tree Worker (ETW). Vanwege de aangekondigde verruiming hadden deze scholen al een planning gemaakt voor de examens. Deze vinden plaats vanaf 11 mei en worden afgenomen door twee examinatoren en een bedrijfsgecommitteerde. Docent boomverzorging Corik Geurts vertelt erover, ook namens zijn collega in Velp, André Hillebrand.

Helicon kan de examens en lessen goed inrichten volgens de overheidsrichtlijnen

Examens met corona-veiligheidsmaatregelen

'Op maandag 11 mei zijn de examens voor de tweedejaars studenten boomverzorging in Velp van start gegaan. Helicon Velp had alle lessen juist afgerond toen de coronacrisis uitbrak. Deze studenten boomverzorging waren klaar voor het examen. Helicon Eindhoven moest nog tien lessen geven aan de studenten boomverzorging, onder andere VTA en verplanten van grote bomen. Deze lessen worden de komende weken online gegeven door docenten zoals Kuppen, Verbeek en Gielissen, zodat ze begin juni examen kunnen doen en de opleiding nog voor de zomer kunnen afronden. Ook de eerstejaarsstudenten boomverzorging hadden nog praktijklessen tegoed: klimmen, hoogwerker en snoeien. Nu we duidelijkheid hebben van de overheid, kunnen ook de roosters voor de eerstejaarsstudenten worden gemaakt, zodat de bedrijven weten wanneer ze deze studenten op het werk uit de planning moeten halen. We hopen op flexibiliteit van de bedrijven als we vragen of de studenten na 1 juni een of meerdere dagen naar school willen komen om deze praktijklessen af te maken. De drukte van het seizoen is immers begonnen en bij de bedrijven is het alle hens aan dek. Desondanks wil Helicon de vorderingen van de studenten graag goed in beeld hebben voordat ze het nieuwe schooljaar in gaan. Met een lesachterstand aan het nieuwe jaar beginnen is niet handig.'


Geurts drukt studenten en anderen op het hart dat Helicon op een veilige manier onderwijs kan geven. 'Een examen duurt een hele dag. Per dag komen er vier studenten om examen te doen. Bij Helicon Velp doen 32 studenten examen, dus in totaal zijn er acht examendagen. We examineren zes examenonderdelen in de buitenlucht. De voorgeschreven afstand is bij al deze onderdelen eenvoudig te handhaven. Het eerste examenonderdeel is al klimmend een snoeiactie uitvoeren in een boom. Hierbij assisteert een grondman; die houdt te allen tijden minimaal anderhalve meter afstand tot de klimmer. Ook de examinatoren staan op afstand. Het tweede en derde examenonderdeel bestaan uit een tweetal simulaties. Hierbij vertellen de kandidaten hoe ze een boom snoeien in de begeleidingsfase, of hoe ze een grote boom verplanten, bijvoorbeeld naar een locatie in de stad, ze laten zien hoe ze een boom visueel op veiligheid controleren, of hoe en met welke gereedschappen ze een zware velling uitvoeren. Het vierde examenonderdeel is een gesprek met vragen over het hele vak. Het vijfde onderdeel is een sortimentstoets en het zesde is een schriftelijke kennistoets, maar deze houdt Helicon op een ander moment.'

Extra examentrainingen gaan door

Na het examen vakbekwaam boomverzorger kunnen studenten nog drie dagen examentrainingen volgen bij Helicon Eindhoven en Velp, als voorbereiding op het ETW-examen. 'Deze trainingen gaan dus ook gewoon door', verklaart Geurts. 'Bovendien zijn deze trainingen in Eindhoven ook toegankelijk voor externen, bijvoorbeeld mensen die hun ETW-examen willen verlengen. Ik ben bovendien bezig om een Helicon-cursusprogramma samen te stellen over onderwerpen als de Wet natuurbescherming, BHV voor boomverzorgers en aparte klimcursussen. Zo kunnen ETW'ers hun dertig punten bij elkaar sprokkelen om hun certificaat te behouden.'


Opleiding boomverzorging gewoon van start

De inschrijvingen voor het komende schooljaar blijven wat achter in vergelijking met andere jaren, merkt Geurts. Onlangs werd hij nog gebeld door een bedrijf dat zijn medewerker wilde aanmelden, maar niet wist of de opleiding volgend jaar van start zal gaan. 'De lessen boomverzorging gaan gewoon van start in september!' verzekert Geurts. 'Bedrijven en studenten zijn wat terughoudend, in afwachting van hoe het coronavirus zich ontwikkelt en of er een vaccin wordt gevonden. Maar dat is absoluut niet nodig! Helicon neemt allerhande slimme maatregelen om het onderwijs met inachtneming van de anderhalve meter afstand te laten doorgaan in september, tenzij er een tweede opleving van het virus komt en de richtlijnen weer aangescherpt worden. Bij die maatregelen kun je denken aan het opsplitsen van de groepen bij klassikale lessen, logistieke aanpassingen zoals eenrichtingsverkeer en gescheiden pauzes. De studenten boomverzorging zijn allemaal twintig jaar of ouder, ze zijn mobiel en beschikken over eigen vervoer, dus uitwijken naar een locatie buiten het schoolgebouw zou ook geen probleem zijn. Praktijklessen zoals klimmen, werken met de motorzaag in het bos, begeleidingssnoei en dergelijke gebeuren al kleinschalig, in groepen van maximaal acht studenten. Die praktijklessen kunnen we heel makkelijk inrichten op basis van de overheidsrichtlijnen.'


Crisis maakt creatief

Volgens Geurts brengt deze crisis nieuwe werkwijzen met zich mee die voor een deel ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. 'We werken nu regelmatig met Microsoft Teams, iets waarvan ik twee maanden geleden nauwelijks op de hoogte was, laat staan een overtuigd gebruiker. Met dit programma blijken we sommige lessen ook prima op afstand te kunnen geven. Ook kunnen we er bij Helicon mee vergaderen zonder dat we in de hele regio bij elkaar op bezoek moeten. We zullen ongetwijfeld gebruik blijven maken van Microsoft Teams en andere programma's, zoals Zoom Video Communications. Ook onder studenten is deze manier van communiceren een blijvertje, denk ik.'


De komende tijd zullen studenten meer aan zelfstudie moeten doen

Zelfdiscipline

Helicon doet geen concessies op het gebied van de onderwijskwaliteit. 'Bij ETW-examens ligt de lat hoog en dat blijven wij nastreven. André Hillebrand en ik krijgen altijd van studenten teruggekoppeld dat het Helicon-examen goed in elkaar zit en dat ze daardoor precies weten wat ze kunnen verwachten bij hun ETW-examen, vaak enkele maanden later. Als examinator geven we de studenten bovendien feedback over de onderdelen van het ETW-examen waarin ze zich nog beter kunnen verdiepen of bekwamen. Deze kwaliteit mag niet verloren gaan door de veiligheidsmaatregelen; dat is ons speerpunt. Het certificaat staat hoog aangeschreven in het bedrijfsleven; opdrachtgevers en aannemers staan te springen om mensen met een ETW-diploma. Onze opleiding bereidt hen daar uitstekend op voor.'
De crisis vergt opofferingen van iedereen in de samenleving. Geurts stipt aan dat aan studenten wordt gevraagd om extra zelfdiscipline in acht te nemen. 'Dat is niet altijd makkelijk voor praktisch ingestelde mensen', zegt hij. 'Maar de komende tijd zullen studenten meer aan zelfstudie moeten doen, in de avonduren na hun werk of in het weekend. De rol van de praktijkbegeleiders is zoals altijd heel belangrijk. Vaak laten ze studenten volop meedraaien in het arbeidsproces. Daar is niets mis mee. Maar de opleiding tot vakbekwaam boomverzorger is wel een bbl n3-opleiding, waarbij werk en opleiding een belangrijke combinatie is. De rol van de praktijkbegeleider is het leveren van een bijdrage om de student actief te laten leren over sortiment, handelingen, gereedschappen en machines. Maar de begeleider mag de student ook stimuleren tot meer zelfstudie en feedback geven. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kan de opleiding tot vakbekwaam boomverzorger de hoge kwaliteit behouden!'


De rol van de praktijkbegeleider blijft belangrijk

Oproep

Geurts wil nogmaals benadrukken dat iedereen zich kan inschrijven. 'We gaan gewoon van start in september. Als er een tweede coronagolf komt en de richtlijnen een start in september onmogelijk maken, verzetten we alles probleemloos naar later in het jaar. Inschrijving is geheel vrijblijvend.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER