Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed
465 bomen maken ruim baan voor Centrale As
In de tweede week van maart werden er maar liefst vierhonderd bomen op één dag gekapt voor de aanleg van de Centrale As. Deze vierhonderd bomen waren niet gezond genoeg om herplant te worden. 65 bomen waren gelukkig wel goed genoeg om te verhuizen naar een nieuwe standplaats.
01-04-2013 11 sec
Xentari is veilig voor mens, dier en milieu
Ook al klonken er vorig jaar, bij de brede introductie van nematoden, enkele geluiden over de niet-selectieve bestrijding van Xentari binnen de rupsenfamilie, het biologische middel blijft toch het meest toegepaste biologische bestrijdingsmiddel in Nederland. Jolanda Wijsmuller van Bayer legt nog eens alles uit over het middel: 'Xentari heeft geen onaanvaardbare invloed op het milieu; het doodt ook geen vogels, paarden, schapen of ander vee. Alleen op plekken met beschermde vlindersoorten moet men andere bestrijdingsmethoden overwegen.'
01-04-2013 16 sec
Bomen verlaten de kwekerij, en dan?
Boomkwekers stoppen bloed, zweet en tranen in hun 'kindjes' om ze op te laten groeien tot sterke individuen die op eigen benen kunnen staan. Zonde om deze te zien kwarren of afsterven door verkeerde aanplant. Planten lijkt simpel, maar het gaat in veel gevallen nog pijnlijk fout; zie de recente aanplant langs de A73 die totaal ingeboet moest worden. Van den Berk Boomkwekerijen geeft niet alleen voorlichting en advies aan afnemers, maar heeft ook plantinstructies op de website staan.
01-04-2013 16 sec
Tijd voor Tipp-ex
Chris Winter is groenspecialist bij de gemeente Castricum. Alhoewel de gemeente aan het krimpen is door reorganisaties, kan men gelukkig niet om deze man heen. Hij heeft een bijzondere staat van dienst en schreef niet alleen een bomenbeleidsplan, maar schrijft ook mee aan het bomenbeheerplan. Winter: ‘De crisis heeft invloed op de politiek en dat verandert de zaken, ook op boomgebied.’
01-04-2013 12 sec
Er is leven na de dood voor (aangetast) kastanjehout
‘Moet uw gemeente veel kastanjes rooien door bloedingsziekte? Geef dat hout een mooie, nieuwe bestemming. Het is te kostbaar om te verspillen als brandhout in een energiecentrale.’ Dat is de mening van Gaby Hennekens, eigenaar van Hennekens Hout Holz Timber B.V., handelaar in Europees stamhout. Hij is een handel gestart in kastanjerondhout voor interieurtoepassingen. ‘Als gemeenten het slim aanpakken, kunnen zij een aardige duit verdienen aan al dat kastanjehout. Is dat niet handig in deze krappe tijd?’
01-04-2013 17 sec
De strijd tegen EPR kan weer beginnen
Helaas staat het EPR-seizoen weer voor de deur. In maart is de nieuwe Leidraad beheersing eikenprocessierups 2013 verschenen, een uitgave van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wur-Alterra. De leidraad moet instanties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het openbaar groen en te maken krijgen met eikenprocessierups, ondersteunen bij de aanpak van de plaagbeesten.
01-04-2013 12 sec
Treeworker-opleiding op eigen benen
Er is een toenemende vraag naar professionalisering in de bomenmarkt. Dit uit zich in de vraag naar European Treeworkers in het bestek. Sterker nog, er zijn niet veel bestekken meer te bekennen die er niet naar vragen. Om aan deze vraag te voldoen, maar de kwaliteit van de opleiding European Treeworker te waarborgen, startte vier jaar geleden het project om op grotere schaal Treeworkers op te leiden, verdeeld over drie opleidingslocaties. Is deze proefperiode goed verlopen?. . .
01-04-2013 15 sec
Protos-helmen verkopen als zoete broodjes
Sinds eind december is de Protos-helm beschikbaar in Nederland. Binnen korte tijd zijn er al meer dan driehonderd stuks van verkocht. Wat onderscheidt deze helm van andere helmen? .
01-04-2013 6 sec
Bomenbeheer vanuit de lucht
Remote-sensing-technieken: het is de benaming van technieken waarmee bomen vanuit de lucht letterlijk op de kaart gezet kunnen worden. Hiermee kan Alterra-Wageningen UR bomen herkennen en vervolgens als 3D-objecten combineren met de boombestanden van beheerders. Deze objecten kunnen gebruikt worden binnen de toekomstige BGT-standaard. Dat is het idee. Onderzoeker Jan Clement legt hierover uit.
01-04-2013 11 sec
Europese Houtverordening spreekt boom eigenaren en de markt aan op illegaal hout
Op 3 maart jongstleden is de Europese Houtverordening in werking getreden. Deze verordening is voor veel boombeheerders stilletjes en misschien zelfs ongemerkt in werking getreden. Maar veel boomeigenaren zullen zich misschien onvoldoende realiseren welke nieuwe verplichtingen zij nu hebben en wat de consequenties bij niet-nakoming kunnen zijn. Kappen of snoeien zonder omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld leiden tot hoge boetes. .
01-04-2013 14 sec
Herrijzenis van het Prilleke in Uden
Sinds 1868 werd op de Markt te Uden het beeld bepaald door een monumentale boom, genaamd het ‘Prilleke’. De linde was bijzonder vanwege zijn vorm en centrale positie op de Markt, het plein dat elke maandag dienstdoet als regionale markt. Helaas is de boom tijdens een voorjaarsstorm op 20 mei 2006 afgebroken. Nu, na zes jaar, is onder politieke druk het Prilleke weer herplant op de Markt in Uden en kan de nieuwe boom weer decennia lang het hart vormen van de Markt. Maar dat ging niet zomaar.
01-04-2013 18 sec
Haalt Milieukeur 2014?
Het thema van 2008 en 2009 was de verplichting voor overheden om in 2010 duurzaam in te kopen. In de markt leidde dat tot de nodige wedijver tussen de verschillende keurmerken die dat zouden moeten borgen, waarbij Milieukeur als winnaar uit de bus kwam. Inmiddels is van dit aanvankelijke enthousiasme niet veel meer te merken. Het certificatieschema Milieukeur Boomkwekerijproducten dreigt bij Stichting Milieukeur (SMK) aan de laatste mem te komen hangen, kwekers zijn minder enthousiast over hun deelname en de afnemers zijn door bezuinigingen op openbaar groen met heel andere dingen bezig. . .
01-04-2013 19 sec
We hadden een generaal nodig, we kregen sergeants
Het moest het meest prestigieuze en grootste dakpark van Nederland worden: Dakpark Rotterdam. Door een opeenstapeling van factoren lijkt de oplevering meer dan een jaar uitgesteld te worden en is een oplossing zelfs niet in zicht. De burgers morren en de aannemer claimt meerwerk van meer dan een miljoen euro. De reden zou volgens een aantal betrokkenen mismanagement bij de gemeente zijn. Een betrokkene die graag anoniem wil blijven: 'We hadden een generaal nodig, maar kregen sergeants.' .
01-04-2013 17 sec
Niet alleen om klompen van te maken!
Uit populierenhout zijn eeuwenlang klompen gemaakt. Zowel klompen als populieren zijn boegbeelden van de Nederlandse cultuur. populieren zijn de afgelopen decennia in onmin geraakt. Maar inmiddels heeft de boomkwekerijsector al weer tal van innovaties en rassenverbeteringen gevonden: niet alle populieren zijn meer even gevoelig voor kanker, roest, vraatzuchtige insecten of bladvlekkenziekte. Populier kan weer terug in de openbare ruimte en in het landschap. .
01-04-2013 14 sec
Overzicht kluitverankering
Alle kluitverankeringssystemen met elkaar vergeleken.
01-04-2013 1 sec
Ondergrondse kluitverankering
Helmdragers spreken van een revolutie.
01-04-2013 2 sec
Mart Smeets

01-04-2013 0 sec
Beekse bewoner dient zichzelf vitamine g(roen) toe
In maart hebben vrijwilligers van de gemeente Ubbergen drieduizend bomen geplant voor een Groene Gezondheidszone in Beek, een vier kilometer lange strook waar bewoners en kinderen kunnen spelen, recreëren, sporten en voedsel verbouwen. Uniek is dat langs deze hele lengte van het dorp de inwoners het onderhoud van dit stuk groen zullen verzorgen.
01-04-2013 12 sec

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER