Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed
Boomgranulaat ECO: kwaliteit en duurzaamheid in optima forma
Door vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onmisbaar voor een prettige leefomgeving. Groen in steden is tegelijkertijd een uitdaging, want bomen willen groeien op goede gronden.
01-08-2017 8 sec
Kip, de meest veelzijdige .... onkruidbestrijder
Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een pilot waarin scharrelkippen een perceel laanbomen onkruidvrij houden. Vanuit een mobiele stal gaan de kippen dagelijks naar hun werk.
01-08-2017 9 sec
Inspyratieproject: park bij nieuwe gemeentehuis Bloemendaal, Peter de Ruyter
In 2013 paste landschapsarchitect Peter de Ruyter het park voor het vernieuwde gemeentehuis van Bloemendaal aan. Geen eenvoudige klus, want de bewoners van Bloemendaal staan bekend om hun kritische oog voor groen.
01-08-2017 8 sec
Inspyratieproject: groeiplaatsinrichting Maankwartier in Heelren, TGS
TGS, de gemeente Heerlen en engineer Antea Group hebben de afgelopen jaren de groeiplaats voor vijf honingbomen van Boomkwekerij Lappen voorbereid en ingericht op een van de daken van het project Maankwartier in Heerlen.
01-08-2017 8 sec
Inspyratieproject: Bomencarré op IJburg, Amsterdam, Nationale Bomenbank
In mei dit jaar leverde de Nationale Bomenbank het bomencarré op, een project van 32 jongvolwassen moseiken in een kwadraatopstelling op het opgespoten Centrumeiland van IJburg in Amsterdam.
01-08-2017 7 sec
Inspyratieproject: Verplanting drie lindes in Utrecht-centrum, Copijn Boomspecialisten
Copijn Boomspecialisten verplantte eind maart 2017 drie Hollandse lindes van circa dertig jaar vanuit een depot naar het heringerichte Park Paardenveld in het stationsgebied aan de Utrechtse gracht.
01-08-2017 7 sec
Inspyratieproject: Het Witte Lint, Boomkwekerij Udenhout en Vaarkamp B.V.
Voor deze editie van de competitie 'Boomproject van het Jaar' (BvhJ) van de landelijke VHG Vakgroep Boomspecialisten treedt Boomkwekerij Udenhout naar voren met boomproject Het Witte Lint.
01-08-2017 7 sec
Inspyratieproject: verplanting 129 zomereiken langs de N366, BTL Bomendienst
Medio november 2016 verplantte BTL Bomendienst 129 Quercus robur langs de N366, een van de meest onveilige wegen in Groningen. De provincie wil met een verdubbeling van de rijbaan de verkeersveiligheid vergroten. Hiervoor moesten 129 zomereiken opschuiven.
01-08-2017 9 sec
Castanea sativa: Inspiratieboom van Boomtechnisch adviseur Peter Spijker
Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij Treevision boomtechnisch ingenieursbureau, woont in Arnhem en fietst altijd langs de 'poortwachters' als hij zijn kinderen naar school brengt. De poortwachters zijn de drie eeuwenoude tamme kastanjes (Castanea sativa) die bij de ingang van het park Gulden Bodem aan de Zijpendaalseweg staan.
01-08-2017 11 sec
Effectiviteit van boombeschermende maatregelen
Met de zomervakantie in het vooruitzicht komt ook de tijd om wat te mijmeren. Een van de onderwerpen is dat het uitvoeren van werkzaamheden nabij bomen gepaard kan gaan met schade aan bomen en kwaliteitsverlies van de groeiplaats. Met een vingertje wijzen naar waar wat beter had gekund is doorgaans niet zo moeilijk.
01-08-2017 11 sec
Een kurkboom, maar dan zonder kurk
Als onze hofdendroloog om een glaasje fris vraagt, kom dan niet aan met Fanta of Fristi, maar met een sapje dat in oude tijden normaliter door een kurk werd afgedekt. Toepasselijk dus dat deze editie van het bomenfeuilleton is gewijd aan de kurkboom, die – anders dan zijn naam doet vermoeden – geen bruikbaar kurk oplevert.
01-08-2017 12 sec
Beeldbepalend en toch kappen?
Soms menen mensen dat een beeldbepalende boom nooit gekapt mag worden. Er wordt dan gedacht (of gehoopt) dat op een boom die valt onder een zogenaamde weigeringsgrond uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een kapverbod van toepassing is. Dat is een onjuist uitgangspunt.
01-08-2017 9 sec
Zal de kastanjebloedingsziekte nu eindelijk een halt toegeroepen worden?
Ook de kastanjebomen in de gemeente Sittard-Geleen ontsprongen de dans niet. In 2008 werden hier al de eerste door de kastanjebloedingsziekte aangetaste bomen gerooid.
01-08-2017 6 sec
Helicon Eindhoven is alweer toe aan zijn twaalfde groep aankomende Boomverzorgers/ETW's
De Helicon-opleiding bbl Boomverzorging/ETW bestaat al bijna tien jaar. Het is de enige boomverzorgingsopleiding die door de branchevereniging VHG wordt ondersteund. De vraag naar boomverzorgers is groot.
01-08-2017 7 sec
Allemaal een goed gevoel door verplante bomen!
Waarom zou je tien volwassen bomen die overlast geven in een winkelcentrum rooien, als ze een nieuwbouwwijk een perfect smoelwerk kunnen geven? En zo geschiedde: tien Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ verhuisden.
01-08-2017 7 sec
'Opdrachtgevers vinden het vaak fijn om alles bij één bedrijf onder te brengen'
Waarom alleen werken in bosgebied, als je met deze expertise ook kunt ontzorgen bij rooiwerken in stad en dorp? Voor Van den Nagel, van oudsher gespecialiseerd in bosexploitatie, was het een kleine stap om ook werkzaamheden uit te voeren buiten het bos.
01-08-2017 11 sec
Sexappeal

01-08-2017 0 sec

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER