Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed
Punten scoren!
Menig groenbeheerder laat de redactie van Boomzorg weten dat hij of zij opziet tegen het Emvi-aanbesteden, dat een uitgangspunt is geworden binnen de nieuwe Aanbestedingswet. Heersende vraag is: hoe omschrijf én toets je kwaliteit? Jan Buijs en Ronald Jelsma van de GGD Amsterdam hebben zojuist succesvol aanbesteed, voor 50 procent Emvi, en vertellen daarover.
01-08-2013 11 sec
Kijken is de beste vorm van controleren
Hoe check je kwaliteit als je aanbesteedt met Economisch Meest Voordelige Inschrijving (Emvi)? Boombeheerder Jaap Verhagen van de gemeente Ede ging een kijkje nemen bij de bomen van een vorige opdrachtgever van de aannemer. Hij deed dit in overeenstemming met de aannemer. In de toekomst wil Verhagen ook onaangekondigde bezoekjes bij andere opdrachtgevers afleggen, alsmede spontaan toezicht houden op het werk zelf.
01-08-2013 13 sec
Economisch meest voordelige inschrijving
Met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet is voortaan het criterium de 'economisch meest voordelige inschrijving' (Emvi) het verplichte gunningscriterium. Wil een aanbesteder een ander gunningscriterium, dan moet dit zeer duidelijk gemotiveerd worden. Voor veel boombeheerders is Emvi een hoofdbreker. Hoe ga je in het bestek de zo nauw te formuleren gewenste kwaliteit omschrijven en krijgen? .
01-08-2013 12 sec
Hoe plant Nederland!
ER is veel discussie over de juiste manier om bomen te planten, te verankeren en nazorg te geven na aanplant. Vakblad Boomzorg heeft via een grootschalig onderzoek uitgezocht welke methodes in Nederland worden gehanteerd. . . . .
01-08-2013 8 sec
Emvi en bomen, kan dat?
Onder de nieuwe aanbestedingswet is het belangrijk om meer te gaan doen met Emvi, oftewel 'economisch meest voordelige aanbieding'. Boombeheerders zijn daar vaak huiverig voor, omdat zij denken dat dit lastig en ingewikkeld is. Herman Wevers van Alles Over Groenbeheer en Wim Arends van de provincie Groningen en Osaka Boomadvies bewijzen dat dit anders kan met een project voor de provincie Groningen.
01-08-2013 13 sec
Punten sprokkelen
Branchevereniging VHG en EAC (Europese koepelorganisatie voor boomverzorgers) vinden de kennisontwikkelingen in de bomenbranche zodanig voortschrijden, dat zij een nieuwe manier van hercertificering van het ETW-certificaat in het leven hebben geroepen. Continue bijscholing is nodig om de kwaliteit en veiligheid in de branche hoog te houden. Bijscholen kan met een puntensysteem voor het bijwonen van kennisbijeenkomsten. Moet de ETW'er dit uit eigen zak betalen of moet de werkgever in de bijscholing investeren? . .
01-08-2013 15 sec
Sommige appeltjes zijn voor de dorst, andere alleen om naar te kijken
Op de Augsburg Baumpflegetage werd in april dit jaar de wilde appel Malus sylvestris uitgekozen tot boom van het jaar. De hofschrijver van dit blad is, zoals iedereen weet, geen liefhebber van de familie van de Rosaceaeën, maar zou er toch een heel aantal redden van de brandstapel waar Rosaceaeën volgens hem in een eerder artikel op thuishoren. Deze Malus dienen een doel: ze zijn sterk, mooi voor het oog en hebben soms heerlijk eetbare vruchten. Eén heeft zelfs een bijzondere naam, vernoemd naar de grootvader en vader van de auteur!.
01-08-2013 20 sec
Vraatzuchtige larve van lieverheersbeestje damt luizennpopulatie sterk
Luizen in laanbomen als linde en esdoorn zijn een bron van ergernis voor omwonenden. Zonder bestrijding breidt luis zich uit tot een grote populatie die enorme hoeveelheden plakkerige honingdauw afscheidt. Vooral bij parkeerplaatsen, pleinen en terrassen kan de overlast groot zijn. . .
01-08-2013 10 sec
Message in a tree
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden soldaten in de buurt van Arnhem en de Veluwe geen water in de buurt voor flessenpost. Er waren wel zakmessen en genoeg bomen voor bomenpost. Junior projectleider Boomverzorging Bas Visscher van Konijnenberg Bos en Groen vond sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de bomen tijdens VTA-controles in de vorm van kervingen door soldaten. Hij wil de verhalen achter de kerven in kaart brengen.
01-08-2013 14 sec
Oude beukenloofgang weer in ere hersteld
In mei heeft Pius Floris Boomverzorging Vught een oude beukenberceau in een eerste fase gerestaureerd bij een monumentaal klooster: Koningsoord in Berkel-Enschot. Koningsoord is gebouwd in 1933 tot 1937. Waarschijnlijk is de berceau net zo oud. Aan de beukengang van 140 meter lang was in geen jaren meer onderhoud uitgevoerd.
01-08-2013 11 sec
Vergelijking verankeringssystemen op jonge en volwassen bomen
e afgelopen Deutsche Baumpflegetage in Augsburg, waar wetenschappers en vooraanstaanden in de bomenwereld hun bevindingen op het gebied van boomverzorging deelden met het grote publiek, vielen onderzoekers Jochen Brehm en Axel Schneidewind op. Zij zijn namelijk beiden van mening dat ondergrondse boomverankeringen vaak niet deugen en raden aan om, omwille van het welzijn van de boom, terug te keren naar de traditionele paalverankering.
01-08-2013 14 sec
Kijken doe je met je ogen
In een razend tempo heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) de Nederlandse bomenwereld veroverd. Geholpen door de nieuwe Aanbestedingswet die Emvi-achtige aanbestedingen min of meer verplicht heeft gesteld,
01-08-2013 7 sec
Te koop kasteel, compleet met zeshonderd matige groeiende lindes
In deze uitgave van Boomzorg onder andere aandacht voor de verschillende kant-en-klare systemen die op de markt zijn om boomkluiten ondergronds te verankeren. Toen bleek dat in kasteel De Assumburg in Heemskerk ondergrondse en bovengrondse verankering naast elkaar gebruikt waren, wilden wij daar het fijne van weten. .
01-08-2013 11 sec

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER