Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed


RecyBEM B.V.
Loire 150
2491 AK Den Haag
Nederland

T: 070 444 06 32
F: 070 444 06 61
E: bem@recybem.nl
W: www.recybem.nl
OMSCHRIJVING
Op 1 april 2004 heeft het toenmalige ministerie van VROM (I&M) het Besluit beheer autobanden (Bba) ingevoerd. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit dit Besluit heeft de Vereniging Band en Milieu een inzamelings- en verwerkingssysteem opgezet, RecyBEM. Het RecyBEM-systeem is een succes. Bandenleveranciers geven invulling aan hun verplichtingen uit het Bba door zich aan te sluiten bij de Vereniging Band en Milieu.
MERKEN
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M algemeen verbindend verklaard (AVV) Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Klik hier voor meer informatie over de AVV.
MEDEWERKERS
Kees van Oostenrijk
06 53 40 10 82
Joost Kester Jacobs
06 420 157 73
BERICHTEN
1
2
3
4
5
...
12
ARTIKELEN
Raakt ECHA-oproep tot onderzoek naar zinkuitloging wel de juiste snaar?
06-08-2021 | NIEUWS
285 sec
Stel dat we weer samen ....
25-02-2021 | NIEUWS
195 sec
'Kenners kiezen SBR-granulaat voor kunstgrasveld'
02-09-2019 | NIEUWS
236 sec
RIVM: rubbergranulaat op kunstgrasvelden is milieubelastend
01-08-2018 | NIEUWS
9 sec
Alle infillsoorten verdienen aandacht vanwege mogelijke milieudruk
01-08-2018 | NIEUWS
15 sec
De hetze tegen de rubberkorrels
01-06-2018 | NIEUWS
6 sec
Kees van Oostenrijk: 'Wethouders moeten hun hoofd niet laten hangen'
01-04-2018 | NIEUWS
9 sec
Een van de grondleggers van vakblad Greenkeeper overleden
01-04-2018 | NIEUWS
11 sec
Veel banen zijn sterker uit de crisis gekomen
01-04-2018 | NIEUWS
8 sec
Duurzaam, maar niet GEO-gecertificeerd
01-02-2018 | NIEUWS
9 sec
1
2
3
4
5
...
9
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER