Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

's-Hertogenbosch start met cyclisch beheer boomareaal

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Heidi Peters, dinsdag 28 mei 2024
148 sec


30.000 bomen per jaar worden gestructureerd geïnspecteerd

In de afgelopen jaren heeft de gemeente 's-Hertogenbosch het bomenareaal voorbereid op een andere onderhoudsstructuur. Dit jaar is Ron Berben van het cluster Groen gestart met het cyclisch beheer van de bomen. Het areaal bomen is verdeeld in drie aaneengesloten gebieden met in ieder gebied 30.000 bomen die om de drie jaar geïnspecteerd en onderhouden worden. Op deze manier ontstaat er een cyclus waarbij in drie jaar het totale areaal geïnspecteerd is.

Bart van Eck
Bart van Eck

Ron Berben is Coördinator Cluster Groen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Bomen en het overige groen zijn binnen het cluster gescheiden. Een keuze die is ontstaan door de areaalgrootte. Drie jaar geleden is het cluster begonnen met het aanbrengen van een nieuwe structuur in het beheer en onderhoud van de bomen. Berben legt uit: 'Het startpunt van het beheer en onderhoud ligt bij de BVC-inspecties. Wij hebben drie jaar geleden besloten om de gemeente op te delen in drie gebieden in de vorm van taartpunten. Na elke drie jaar zijn de bomen van de hele gemeente geïnspecteerd en gesnoeid en voldoen we als gemeente aan onze zorgplicht. Dat betekent dat wij niet meer op basis van een inspectiedatum werken, maar per gebied. Het gebied (taartpunt) wordt volledig geïnspecteerd, er wordt waar nodig nader onderzoek uitgevoerd en ook de snoei-, rooi- en herplantwerkzaamheden worden in dat gebied binnen een jaar afgerond. Wij hebben alle werkzaamheden en inspectiegegevens uit de BVC vastgelegd in het beheersysteem, ook de uit de BVC voortvloeiende werkzaamheden. De aannemers werken ook in datzelfde systeem en melden daarin ook de bomen af, als de werkzaamheden aan de boom afgerond zijn.' Gemeente 's-Hertogenbosch werkt met Geovisia en richt dit naar eigen behoefte in.

Alle maatregelen per straat in beeld

Om per 'taartpunt' aan de slag te gaan, moet er wel een solide basis zonder losse eindjes zijn om op voort te borduren. Daar heeft Berben met zijn team drie jaar de tijd voor genomen. Dit jaar is het eerste jaar waarop via het taartpuntmodel wordt gewerkt en een gebied van a tot z afgewerkt wordt. Berben vervolgt: 'In de communicatie naar bewoners werkt dit ook heel prettig. In het beheersysteem zijn de drie gebieden weergegeven. Je ziet in een oogopslag wanneer een gebied weer aan de beurt is, wat vervolgens weer naar de bewoners gecommuniceerd kan worden. Bij de uitvoering van werkzaamheden in het taartpuntmodel worden alle maatregelen in één werkgang uitgevoerd, dit geldt voor zowel de reguliere bomen als de attentiebomen. In het verleden kwam het regelmatig voor dat er verschillende werkgangen waren binnen een straat. Voor de bewoners was dat onbegrijpelijk en het gaf te veel overlast.


'De nieuwe aanpak van het bomenonderhoud werkt ontzettend makkelijk in de communicatie naar bewoners.'

Ron Berben, Coördinator Cluster Groen, ontwikkelde een nieuwe structuur voor het bomenonderhoud
Ron Berben, Coördinator Cluster Groen, ontwikkelde een nieuwe structuur voor het bomenonderhoud

Directievoering en toezicht

's-Hertogenbosch werkt met vier verschillende soorten contracten voor de werkzaamheden buiten. Externe boominspecteurs inspecteren per jaar zo'n 30.000 bomen. De snoeimaatregelen worden door twee andere aannemers uitgevoerd. Dan is er nog een adviesbureau dat de nadere onderzoeken uitvoert, zoals de trekproef of Picus-meting. Daarnaast zijn er nog aannemers voor het respectievelijk rooien en herplanten van bomen. Voor elk contract is een directievoerder en toezichthouder aangesteld. Voor het snoeiwerk is Bart van Eck van Tree-O-Logic de toezichthouder. Daarnaast is hij directievoerder voor de bomen die nader onderzoek vereisen. Sinds 2022 is hij voor drie dagen per week gedetacheerd bij de Brabantse hoofdstad. Van Eck vertelt: 'Het snoeiwerk dat door de aannemers wordt uitgevoerd, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarbij bekijk ik of de bomen vaktechnisch goed en voldoende gesnoeid zijn. Ook wordt bekeken of de speciale ingrepen uitgevoerd zijn, zoals het verwijderen van Hedera uit bomen, takken innemen of een kroonverankering plaatsen. Verder maak ik deel uit van de bouwvergaderingen en zorg ik voor de controle van de termijnstaten. We vinden het belangrijk om een goede relatie met de aannemer op te bouwen en in stand te houden. Zo werken we met elkaar aan een goed onderhouden bomenbestand in deze mooie gemeente'.


'Wij werken op verschillende fronten al jarenlang samen met Tree-O-Logic', beaamt Berben. 'Op het gebied van toezicht, beheer, directievoering of als adviseur. Er bleek een paar jaar geleden een grote behoefte aan een nieuwe structuur voor de bomen. Qua proces, capaciteit, noem maar op. Dat is nu klaar, waardoor ik nu aan de slag kan met een vergelijkbaar proces voor het overige groen. Het is fijn dat we nu extra budgetten krijgen voor vergroening van de openbare ruimte, de grote uitdaging zit 'm nu in de uitvoering omdat het ontzettend moeilijk is om mensen te vinden.'


LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER