Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Gefundeerde (boom)keuzes maak je op basis van inzicht

NIEUWS
MARKT & ACTUEEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Giel de Ligt, donderdag 11 april 2024
59 sec


Bomen zijn voor ons en volgende generaties van essentieel belang. Naast esthetische waarde leveren bomen ook veel andere baten. Denk hierbij aan verkoelende effecten waterafvang en luchtverontreiniging die bomen afvangen. Alle gemeenten in Nederland hebben ambities op het gebied van het bomenbeleid. Met name kwalitatieve aspecten, zoals kroonoppervlakte, kroonvolume en verdeling van bomen over een wijk zullen invulling geven aan deze ambities. Het becijferen en kwantificeren van deze aspecten helpt in het maken van keuzes.


In een nieuwbouwproject in de gemeente Raalte stond een grote, oude eik op een nieuwbouwperceel. Ontwerpaanpassingen waren niet meer mogelijk en om de woningbouwplannen te kunnen realiseren, moest de eik verwijderd of verplant worden. Met behulp van het softwarepakket i-Tree is, in nauwe samenwerking tussen de gemeente Raalte en idverde Bomendienst, in kaart gebracht wat de baten van de boom zijn. "We zijn actief over de volle breedte van het vakgebied boomverzorging, van beleid tot verplanten, om zo bij te dragen aan een groenere, boomrijke omgeving. Wij helpen bomen generaties verder," aldus Marc Lansink (vestigingsmanager idverde Bomendienst).

Dankzij wetenschappelijk onderbouwde berekeningen kon de gemeente een afgewogen keuze maken bij dit boomgerelateerde vraagstuk. Naast de enorme waarde die de boom heeft, kwam ook de financiële component kijken. Want bij behoud van de boom op de oude locatie, zou er een bouwkavel minder uitgegeven kunnen worden. In opdracht van de boombeheerder is idverde Bomendienst gestart met een verplantbaarheidsonderzoek. De oude eik bleek verplantbaar te zijn.

Alle kosten en baten in ogenschouw nemend, werd geconcludeerd dat het verplanten van de boom de enige juiste oplossing zou zijn en dit heeft in december 2023 plaatsgevonden. Cijfermatig groenbeleid leidt tot weloverwogen keuzes voor een duurzame leefomgeving!

Indiener: idverde NL
Ook een project aandragen? Klik hier.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Robert-Emile
zaterdag 13 april 2024
Ik zie dat er nog veel blad aan de boom zit, en vraag me af wat is de beste tijd om een boom succesvol te verplaatsen. Ik heb altijd geleerd dat je wacht tot het bladgevallen is. Is dat inzicht nu veranderd dat zou ik graag willen weten.

Verder is het stuitend dat ernog steeds door planologen en gebiedsinrichters geen warde wordt gehecht aan bome.Alles moet gewoon plat en daarna bouwen we het wel weer op. ditlijktme een achterhaalde instelling waar we zo snelmogenlijk van af moeten. Zulke gebiedsonwerpers en ook de projectontwikkelaars die dit toestaan zouden op een zwarte lijst moeten komen en worden uitgesloten van verdere betrokkenheid bij bouwplannen.

hartelijke groet.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER