Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Bos- en natuurbeheer gemeente Tilburg voor 10 jaar vastgelegd: samenwerking Boomrooierij Weijtmans en Bosgroep Zuid Nederland

NIEUWS
MARKT & ACTUEEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, maandag 11 maart 2024
127 sec


Nieuwe fase vitalisering van Tilburgse bossen

Met het ondertekenen van een nieuw contract heeft de gemeente Tilburg het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen voor de komende 10 jaar vastgelegd. De gemeente Tilburg, Boomrooierij Weijtmans en Bosgroep Zuid Nederland gaan gezamenlijk aan het werk om de ruim 650 hectare bos- en natuurgebied van Tilburg te onderhouden en een flinke impuls te geven aan de vitaliteit en biodiversiteit.

Aftrap project bos- en natuurbeheer Tilburgse bossen met vertegenwoordigers van gemeente Tilburg, Bosgroep Zuid Nederland en Boomrooierij Weijtmans.
Aftrap project bos- en natuurbeheer Tilburgse bossen met vertegenwoordigers van gemeente Tilburg, Bosgroep Zuid Nederland en Boomrooierij Weijtmans.

De overeenkomst is van kracht per begin dit jaar en voorziet in een verdere uitwerking van nieuwe beheerplannen zoals opgesteld door Bosgroep Zuid Nederland. In deze plannen is naast klimaatslim bos- en natuurbeheer alle ruimte gecreëerd om de Tilburgse natuur toekomstbestendig te maken. De recente droogteperiodes hebben sporen achtergelaten. Ook de al decennia lange verschraling van de bodem, gecombineerd met een sterke bodemverzuring, maken dat specifieke flora en fauna het moeilijk krijgen en dreigen te verdwijnen. De monocultuur van de Tilburgse bossen met overheersend grove den en Amerikaanse eik speelt hierin een belangrijke rol.

Vitaliteit en biodiversiteit

Het voorgenomen nieuwe beleidskader zet in op herstel van het bodemleven en werken aan soortenrijker bos. De doelstelling is het inzetten van een verandering waardoor soortenvariatie toeneemt en de bodem gezonder wordt zodat een meer diverse flora en fauna tot ontwikkeling komt. Dat zal uiteindelijk resulteren in een aantrekkelijker bos dat klimaatbestendig is met een grotere biodiversiteit.


'Bosbeheer vraagt een langetermijnvisie. Met het 10-jarig contract is ruimte gecreëerd om flinke stappen te zetten in het toekomstbestendig maken van de Tilburgse bossen'

De geformuleerde plannen zijn ambitieus en vragen bij een aantal bospercelen om wat grotere ingrepen. Dat zal dit jaar met name het geval zijn in Heidepark-Vredelust. Zo zal er gedund gaan worden, worden er nieuwe struiken en bomen aangeplant en zal steenmeel als bodemverbeteraar gestrooid worden. De komende periode wordt o.a. op het platform www.tilburgsbos.nl en in diverse boscafés veel informatie gedeeld over de verschillende werkzaamheden.

Dagelijks onderhoud en uitvoering in vakkundige handen

Het totale projectgebied betreft 650 hectare bos en heide, verdeeld over 27 bosgebieden. De afgelopen jaren is vooral tijd besteed aan het inhalen van achterstanden en het bos schoon en veilig maken.
Naast de uitvoering van de grotere ingrepen neemt hoofdaannemer Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout voortgaand het dagelijks onderhoud en beheer voor haar rekening. Dat gaat ver want denk naast het bomenwerk ook aan maai- en snoeiwerkzaamheden, nieuwe aanplant, schapenbegrazing, het legen van de vuilnisbakken, ruimen van illegale stortingen en het onderhouden van de bewegwijzering en het bosmeubilair.


Bosgroep Zuid Nederland adviseert de gemeente bij het bos- en natuurbeleid en -visie. De specialisten van de Bosgroep hebben het meerjarenplan opgesteld voor de gemeente Tilburg. De volgende stap is te zorgen dat het gekozen beleid omgezet wordt naar werkplannen zodat de bossen en natuurterreinen uiteindelijk optimaal ontwikkelen.

Impressie van een bosperceel na een dunning

Samenwerken met de inwoners van groot belang

Omdat de Tilburgse bossen grotendeels in een verstedelijkt, dichtbevolkt gebied liggen hebben de samenwerkende partijen een bijzondere taak richting de gebruikers van het bos.


'Bos en natuur is een gevoelig onderwerp. Als je iets wilt aanpakken zul je moeten zorgen dat de inwoners tijdig worden meegenomen in het verhaal en de gemaakte keuzes'

Boomrooierij Weijtmans organiseert regelmatig zogenoemde boscafés. Dit zijn bijeenkomsten voor geïnteresseerden en direct omwonenden waarin de plannen voor een specifiek gebied worden gepresenteerd. Deze boscafés zijn de afgelopen jaren waardevol gebleken in het uitwisselen van informatie. Inwoners gaan de keuzes en aanpak begrijpen en voelen zich veel meer betrokken bij de ontwikkeling van het gebied.

Echt samenwerken aan bos- en natuurbeheer betekent dat inwoners ook zelf de mouwen kunnen opstropen. Geïnteresseerden kunnen samen met de bosaannemer aan het werk in de Tilburgse bossen. De jaarlijks georganiseerde Natuurwerkdagen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Er worden dan snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en er wordt zwerfafval verzameld. Daarnaast worden aanwezigen op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die de beheerder uitvoert in de gebieden.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Kees Weijtmans
dinsdag 23 april 2024
Door het lange termijn aanbesdins beleid creëer je een stukje eigenaarschap . Dit wordt vertaald in kwaliteit verbetering van het openbare gebied

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER