Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Training 'Graven rond bomen' in Groningen

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, donderdag 14 september 2023
98 sec


Zorgvuldig werken rond bomen voor civieltechnische medewerkers

Praktijk Centrum Bomen heeft een training ontwikkeld voor civieltechnische aannemers die rond bomen werken. In de pilot van deze training leren de medewerkers van deze bedrijven hoe zij (zorgvuldig) moeten handelen als zij in de invloedssfeer van bomen werken.

Het toezicht bij graven rond bomen is door personeelstekorten moeilijk te organiseren
Het toezicht bij graven rond bomen is door personeelstekorten moeilijk te organiseren

Praktijk Centrum Bomen ontwikkelde de training in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Stedelijkgroen en Osaka Boomadvies. Deze training wordt als pilot uitgevoerd, als reactie op het toenemende aantal graafwerkzaamheden en een tekort aan competente boomverzorgers om alle aanvragen tijdig af te handelen.

Tekort aan boomspecialisten

Groningen heeft een protocol voor óf en onder wat voor voorwaarden er bij bomen gegraven en gewerkt kan worden. Onderdeel hiervan is de beslisboom 'werken bij bomen'. In deze documenten staat helder beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is, onder welke voorwaarden er gewerkt mag worden en hoe het toezicht en de rapportage van de werkzaamheden geregeld is.


'Door de enorme toename aan graafwerkzaamheden is het aantal aanvragen voor Boomtechnisch toezicht explosief gegroeid'

Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor de ETT'er en de ETW'er. Deze bereiden werkzaamheden voor met in veel gevallen een boombeschermingsplan of een BEA (Boom Effect Analyse). Door de enorme toename aan graafwerkzaamheden in de stad voor kabel, internet, stadsverwarming renovatie is het aantal aanvragen voor Boomtechnisch toezicht explosief gegroeid. Vanwege deze gestegen aanvragen en het tekort aan competente boomverzorgers voor het toezicht wordt het steeds moeilijker dit altijd goed te organiseren.

Pilot

Vanwege deze ontwikkeling hebben betrokken partijen gezocht naar een werkwijze hoe deze werkzaamheden geen vertraging hoeven op te lopen door gebrek aan boomverzorgers. Willem van Delft van Praktijk Centrum Bomen: 'In de pilot gaan we testen of het mogelijk is civieltechnisch medewerkers op te leiden om dit werk uit te voeren zonder het directe toezicht van een boomspecialist.'


Er valt nog veel te winnen als het gaat om hoe te handelen als er gegraven wordt in de buurt van een boom
Kern van de cursus is dat de medewerker voldoende kennis heeft van bomen om te weten waar de risico's zijn en hoe te handelen als er gegraven wordt in de buurt van een boom. Verder moeten zij de protocollen kennen hoe te handelen en de werkzaamheden kunnen rapporteren. In het systeem zit nog steeds een mate van toezicht maar op een minder arbeidsintensieve manier dan voorheen.

Dit heeft grote voordelen voor de aannemers omdat zij door kunnen werken

Verplichte registratie

De training is niet vrijblijvend en wordt afgesloten met een test of de deelnemer weet hoe te handelen en de juiste werkwijze kent. Deelnemers die de cursus succesvol afsluiten krijgen een certificaat en komen in een register te staan. Zij mogen dan binnen de randvoorwaarden zelfstandig rond bomen werken en graven. Dit heeft grote voordelen voor de aannemers omdat zij door kunnen werken. Het register is er om als geregistreerde personen in de fout gaan zij hun bevoegdheid om zelfstandig rond bomen te graven verliezen. Zij vallen dan weer onder het oude regime van werken met een boomspecialist als toezichthouder.


De Stad Groningen en de deelnemers aan de pilot hebben grote verwachtingen van de voordelen van deze nieuwe werkwijze.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Peter van Oss
Thursday 14 September 2023
Dat is hier in America ook zo geregeld. Het verschil is alleen dat de aannemer een arborist in moet huren om er voor te zorgen dat de werkzaamheden uitgevoert worden zonder de boom te beschadigen.

Normaal gesproken word voor iedere werkplaats een raport geschreven dat uitlegt hoe ze om de bomen kunnen werken. Als het nodig is worden de locaties eerst onderzocht met behulp van een airspade om the wortels te lokeren en een beslissing kan worden gemaakt, welke wortels gesnoeit kunnen worden. Ik kan meer informatie sturen als het van interesse is.
Hans van der Meer
Monday 25 September 2023
Misschien wat minder vakinhoudelijke afkortingen gebruiken ?
Dan is het ook leesbaar\begrijpelijk voor mensen die minder goed op de inhoud zitten (ETT en ETW bijvoorbeeld ?)

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER