Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Spraakmakende boomprojecten

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, donderdag 20 oktober 2022
364 sec


Projectenparade: Boomzorg

De Projectenparade is een overzicht van bijzondere, verrassende en indrukwekkende boomprojecten. Waar hielden boomverzorgers, groenaannemers, boomadviseurs en boomcreatieven zich de afgelopen tijd mee bezig?

Behoud van bomen met cultuurhistorische waarde, Haarlemmerhout, Haarlem
Behoud van bomen met cultuurhistorische waarde, Haarlemmerhout, Haarlem

Metamorfose Stationsplein Zwolle

Het stationsplein van Zwolle heeft een metamorfose ondergaan. De gemeente transformeerde een omgeving met veel asfalt tot een groen- en schaduwrijke, voetganger- en fietsvriendelijke strook die voor treinreizigers als het ware een groene loper vormt, de stad in en uit. Boom & Bonheur mocht voor dit project grote solitaire bomen en meerstammige leveren.
Voor dit project zijn geleverd: Quercus rubra 80-90, Platanus hispanica 90-100, Betula nigra Heritage 900-1000, Amelanchier lamarckii 400-500, Prunus yedoenis 500-600, Cornus kousa 400-500, Magnolia loebnerri 400-500, Nothofagus antartica 400-500 en Rhus typina 400-500


Stationsplein Zwolle
Leverancier: Boom & Bonheur
Contactpersoon: Teije de Haan en Martien Mantje
E-mailadres: teije.dehaan@boombonheur.com
Telefoonnummer: 06-46080692
Opdrachtgever: Rova/gemeente Zwolle
Contactpersoon: Ferry Benjamins
E-mailadres: fbenjamins@rova.nl
Telefoonnummer: +31 (651) 271 607

Borrelboom in Roermond

De pittoreske maar versteende Neerstraat in het hart van Roermond lijkt bijna onmogelijk om te vergroenen. Toch realiseerde de gemeente Roermond samen met Herman Vaessen een multifunctionele groeiplaats voor de honingboom.
Het water voor de boom wordt vanaf de voormalige herberg (nu bibliotheek) afgekoppeld en in de groeiplaats opgeslagen, zodat het gebruikt kan worden om tijdens droge periodes de boom te irrigeren. Ook wordt zo de zuurstofhuishouding in de groeiplaats georganiseerd, omdat de gehele omgeving verhard is. Mooi om te zien idat de plaatselijke horeca de boom omarmd heeft en benut. Zij begrijpen heel goed wat de waarde van groen is.


Voor de groeiplaats zijn Permavoid Capillair Irrigatie Systeem 150, Permavoid Sandwich Constructie en Bomenzand 500 gebruikt. De boom is een Styphnolobium japonicum var. pubescens, ook wel honingboom of Japanse pagodeboom genoemd.

Borrelboom in de Neerstraat, Roermond
Adviseur en leverancier: Tree ground Solutions
Contactpersoon: Erwin van Herwijnen
E-mailadres: erwin@tgs.nl
Telefoonnummer: 06-31036602
Aannemer: Herman Vaessen
Contactpersoon Ralf Vaessen
E-mailadres: ralf@hermanvaessen.nl
Telefoonnummer: 06-5136 2020

Reconstructie knotiepen in Noorwegen

Noorwegen was van oudsher een arm land met klimatologische uitdagingen. Tot hoog in de bergen hadden mensen een boerenbestaan. Weilanden zijn er schaars en veevoer voor de winter was daarom een grote uitdaging.
Het enorme iepenbestand in Noorwegen vormde een belangrijke factor waardoor het vee de zware, lange winters kon overleven. Iep is zeer geschikt als veevoer en bijna alle iepen werden dan ook geknot om het hout te kunnen oogsten als veevoer. Zoals in ieder land is het 'boeren' ook hier drastisch veranderd en heeft dit tot leegloop van de desbetreffende gebieden geleid.
De duizenden iepen zijn vervolgens niet meer geknot. Knotten van verwaarloosde knotbomen, met name iep, is een riskante aangelegenheid en heeft bij bijna honderd procent van de reconstructies in Noorwegen tot sterfte van de bomen geleid. Het Nationale Park Breheimen (Jotunheimen) heeft aan Innlandet Trepleie opdracht gegeven een onderzoek te starten en praktische werkzaamheden uit te voeren in een specifiek deel van het Nationale Park.


Verwaarloosde knotiep
Soort: Ulmus
Aanneemsom: 10.000 euro
Aannemer en adviseur: Innlandet Trepleie
Contactpersoon: Harald Smit
E-mailadres: info@innlandet-trepleie.com
Telefoonnummer: +47 97601294

Bosk Leeuwarden

Honderd dagen lang kleurde steeds opnieuw een ander deel van de binnenstad van Leeuwarden groen. Er liepen van 7 mei tot en met 14 augustus 2022 meer dan duizend bomen door de stad. Dit 'wandelende' bos geeft de bomen, en daarmee de natuur, een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? In het wandelende bos gebeurt van alles; het is altijd in beweging. Bosk is een onderdeel van het programma Arcadia, een cultureel programma dat mensen uitdaagt na te denken over de toekomst van samenleving, landschap en erfgoed.
Bewoners, bedrijven en (inter)nationale kunstenaars dragen bij aan het wandelende bos. 'Het bos speelt zo met je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding,' aldus de organisatie.


Wandelend bos in Leeuwarden
Project: Bosk
Programma: Arcadia
E-mailadres: info@bosk.frl

Haarlemmerhout en Frederikspark

De Haarlemmerhout en het Frederikspark vormen samen een bijzonder stadsbos en park midden in het stedelijk gebied van Haarlem. Het werd ontworpen door de beroemde architect Zocher. Met een geschiedenis die terugvoert tot zeker 1584 is dit groengebied in de stad niet alleen een plek om te recreëren, maar ook een monumentaal erfgoed met zo'n 1100 oude bomen. NLadviseurs maakte voor de gemeente Haarlem een beheerplan waarmee de duurzame instandhouding en kwalitatieve ontwikkeling van het stadsbos is gewaarborgd.
In het nieuwe beheerplan 2022-2032 is onder meer ten doel gesteld dat duizend bomen ouder dan honderd jaar moeten worden behouden vanwege de cultuurhistorische en ecologische waarden. De bomen met potentie worden als toekomstboom aangewezen en krijgen licht en ruimte om door te kunnen groeien. Door natuurlijke verjonging, het kappen van grotere stukken en meer aanplant ontstaat een gezonde variatie van bomen in soorten en leeftijd. Daarbij wordt ook gekozen voor inheemse soorten als linde of haagbeuk, omdat deze boomsoorten beter tegen klimaatverandering zijn opgewassen. Eind 2022 volgt op basis van onderzoek een advies voor verbetering van de bosbodem. Verruiging wordt beperkt en de aanplant van kruiden en struiken trekt meer vogels en kleine zoogdieren. Zo wordt het park veerkrachtiger en beter bestand tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering, ziektes en plagen.
Hiernaast geldt voor een deel van het park een herstelopgaaf; het essenhakhoutbos is deels afgestorven door de essentaksterfte. Het bos is ontoegankelijk en heeft inmiddels een hoge ecologische waarde. Door gezonde essen de ruimte te geven en zieke exemplaren waar mogelijk te vervangen door elzen, wordt die hoge natuurwaarde behouden.
Het beheerplan voorziet ook in advies als het gaat om het recreatief gebruik van delen van het park. Er is een voorlopig ontwerp voor een maatregelenkaart ontwikkeld voor evenementenlocaties. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van takkenrillen en strategisch geplaatste boomstammen om het gebruik van olifantenpaadjes terug te dringen.
NLadviseurs ontwikkelde een beheerplan voor tien jaar en maakte dit plan visueel aan de hand van praktische themakaarten. Deze kaarten laten in één oogopslag zien hoe het beheer moet worden uitgevoerd en gemonitord. Het plan kwam tot stand in samenspraak met een adviesgroep van betrokkenen.


Informatiebord in de Haarlemmerhout
Adviseur: NLadviseurs
Contactpersoon: Tessa van Vreeswijk
E-mailadres: t.vanvreeswijk@nladviseurs.nl
Telefoonnummer: 06-43457987
Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Heraanleg tramsporen Antwerpen

Om de veiligheid van weggebruikers en tramreizigers te garanderen werden de tramsporen op de Belgiëlei vernieuwd in 2021. Boomplan werd aangesteld om het gehele project te ondersteunen op het gebied van bomen. Vlak naast de sporen staan namelijk meerdere monumentale platanen.
Om deze bomen duurzaam te beschermen tijdens de werken, werd gestart met een boominventaris en een uitgebreid bodemonderzoek in de trambedding. Daarna werd een boomvriendelijk ontwerp van de spoorwegbedding en een boombeschermingsplan voor tijdens de werken uitgewerkt. Dit werd vertaald naar bestekvoorwaarden voor de aannemer. De werf werd vervolgens begeleid om de uitvoering van het boombeschermingsplan op te volgen en waar nodig bij te sturen. De oude bedding werd volledig verwijderd met grondzuigtechniek, waarbij de schade aan boomwortels tot een minimum werd beperkt. Met betrekking tot de boomtaxatie werd het bomenbestand geraamd op 291.000 euro en bedroeg de uiteindelijke boomschadevergoeding minder dan 1500 euro. Dit laat zien dat werken binnen de wortelzone mogelijk zijn, wanneer rekening wordt gehouden met de aanwezige omstandigheden. Boomplan heeft oprechte waardering voor het zeer propere werk, geleverd door de opdrachtgever en de aannemer.
Het project omvat boominventarisatie, boombeschermingsplan, boomtaxatie, bodemonderzoek, rootcontrol, geotextiel, bomengranulaat en grindgazon.


Boombeschermende maatregelen tijdens werken aan de tramsporen Belgiëlei
Aanneemsom: 1.452.000 euro
Adviseur: Boomplan
Contactpersoon: Pieter Gerrits
E-mailadres: info@boomplan.be
Telefoonnummer: +32(0)475/370715
Opdrachtgever: Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn
Contactpersoon: Axel Boey

Parklaan Ede

De combinatie van Quercus boomexperts en Krinkels Hengelo en Wouw (geluidsschermen) heeft als partner van Aannemingsmaatschappij Van Gelder het verschil gemaakt bij de aanbesteding voor de realisatie van de Parklaan Ede.
Deze laan verbindt de A12 met de N224. Bij deze EMVI-aanbesteding stak het plan van aanpak van dit bouwteam mijlenver uit boven die van de overige inschrijvers, aldus de gemeente Ede. 'Wij hebben er als bouwteam bij deze specifieke aanbesteding voor gekozen om onze gezamenlijke groenexpertise op het gebied van bomen, geluidschermen en inrichting van de ruimte te koppelen. En hiermee "groen" het speerpunt van het plan van aanpak te maken. Dit heeft geleid tot de hoogste EMVI-score van alle inschrijvers en daarmee de opdracht tot uitvoering.'
Er worden ongeveer 1200 bomen verwijderd en er worden twaalf grote bomen en dertig kleinere bomen en struiken verplant. In totaal komen er 620 nieuwe (grote) bomen terug, in de omtrekmaten variërend van 18-20 tot 40-45 centimeter. Verder wordt bij ongeveer 100 bestaande bomen een groeiplaatsverbetering toegepast door middel van luchtcompressie, waarbij organische substraten in de bodem worden geïnjecteerd.


Bomen verplaatsen
Aannemer: Quercus boomexperts
Contactpersoon: M.C. Tetteroo
E-mailadres: martijn.tetteroo@quercusboomexperts.nl
Telefoonnummer: 0611720128
Aannemer: Van Gelder
Contactpersoon: Evert van Dijk
E-mailadres: EvanDijk@vangelder.com
Aannemer: Krinkels
Contactpersoon: Mark Lanting
E-mailadres: Mark.Lanting@krinkels.nl

Industrieplein Hengelo

Het Industrieplein in Hengelo, aan de achterzijde van het centraal station, is veranderd in een klimaatadaptief plein met een divers functiegebruik en veel groen.
Centraal op het plein ligt een nieuwe skatebaan, die een integraal onderdeel vormt van het ontwerp van Buro Lubbers. Groen was het uitgangspunt en er is een zeer diverse rijke beplanting toegepast, bestaande uit verschillende lagen. René Segerink, van opdrachtgever gemeente Hengelo, en Peter Lubbers betrokken Van den Berk Boomkwekerijen bij de keuze van de bomen en hebben deze op de kwekerij uitgezocht. Uiteraard moesten de bomen droogtetolerant zijn, maar ze moesten ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De gekozen Koelreuteria bloeit midden in de zomer en is aantrekkelijk voor bijen en andere insecten. Dat laatste geldt ook voor de Japanse honingboom en de rozerood bloeiende Acacia. De Juglans ailantifolia met groot geveerd blad is een zeldzame solitaire boom die 20 meter hoog en breed kan worden. Deze heeft in het ontwerp een royale standplaats gekregen.
Gebruikte soorten: Styphnolobium japonicum, Gymnocladus dioica, Koelreuteria paniculata en Robinia x margaretta Casque Rouge.


Multifunctioneel plein met diverse beplanting
Leverancier: Van den Berk Boomkwekerijen
Contactpersoon: Thieu Pije
E-mailadres: Thieu@vdberk.nl
Telefoonnummer: 0413-480480
Architect: Buro Lubbers
Contactpersoon: Peter Lubbers
Opdrachtgever: gemeente Hengelo
Contactpersoon: René Segerink

Nieuwe Geboortebossen

Stichting Nationale Boomfeestdag realiseerde de afgelopen tijd met meerdere grondeigenaren diverse Geboortebossen. Deze bossen komen tot stand doordat jonge ouders een boompje kopen voor een pasgeborene.
Ook grootouders, vrienden en bekenden kunnen een boompje kopen. De kopers mogen dat boompje zelf komen planten tijdens een feestelijke plantdag. Zo dragen ze bij een aan groene en gezonde wereld waarin het kindje kan opgroeien. Mensen kunnen voor 75 euro een boom kopen en mogen dan met het hele gezin komen planten. De Geboortebomen worden door de beheerder gekozen, zodat ze passen bij de streek.


Nieuwe boom in het Nationaal KinderBomenBos
Opdrachtgever: Stichting Nationale Boomfeestdag
Contactpersoon: Frank Nooijens
E-mailadres: info@boomfeestdag.nl
Telefoonnummer: 0137074851
Aannemer: Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Jaap Meere
E-mailadres: j.meere@staatsbosbeheer.nl

NDV Provinciebomen

Dit voorjaar is in Arnhem de eerste provinciale NDV-boom geplant, een Gymnocladus, met de G van Gelderland. Hij staat op een toplocatie: aan de Velperbinnensingel bij Musis Sacrum. In Arnhem was het planten van de Gymnocladus ook het startschot voor de aanplant van 10.000 extra bomen in 2022.
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) pleit voor grotere diversiteit in houtige gewassen in stadsbeplanting. Alleen 'inheems' materiaal toepassen is volgens de NDV niet verstandig uit oogpunt van biodiversiteit, kwetsbaarheid en klimaatverandering. Het is de bedoeling dat er de komende jaren ook in andere provinciehoofdsteden een NDV-boom wordt geplant, met daarbij het pleidooi voor grotere diversiteit in stadsbeplanting. Deze campagne is gekoppeld aan het honderdjarig bestaan van de NDV in 2024.
De Arnhemse wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur, Cathelijne Bouwkamp, en NDV-voorzitter Jos Koppen plantten de eerste NDV-provincieboom bij Musis Sacrum.


Aanplant van de eerste NDV-provincieboom
Opdrachtgever en adviseur: Nederlandse Dendrologische Vereniging
Contactpersoon: Jos Koppen
E-mailadres: jos.koppen@dendrologie.nl
Telefoonnummer: 0610720857

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER