Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Landschap Overijssel versterkt herstel groenblauwe dooradering landschap

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, maandag 4 april 2022
72 sec


Overijssel werkt dit jaar aan aanleg, herstel en beheer van 70.000 m2 groen en stelt 40.000 stuks plantgoed beschikbaar

Overijssel wordt dit jaar weer groener, doordat Landschap Overijssel circa 70.000 m2 landschapselementen aan gaat leggen en herstellen bij 60 grondeigenaren. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle Boomdeeldagen, waarmee 40.000 stuks plantgoed beschikbaar worden gesteld aan 75 particulieren om zelf aan te planten.

Landschapselementen bij Harculo. Foto Gonny Sleurink
Landschapselementen bij Harculo. Foto Gonny Sleurink

Landschap Overijssel werkt hierin samen met de partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente, LTO, OPG en de partners van Salland Loont. Hiermee krijgt de motie van Provinciale Staten van Overijssel om 400.000 euro te investeren in de groenblauwe dooradering invulling. Landschap Overijssel werkt al langer aan de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. In het verleden bijvoorbeeld met de Groene en Blauwe Diensten, waarvan de contracten nog doorlopen. Rond het Boetelerveld wordt momenteel een project uitgevoerd waarin compensatiemiddelen van Rijkswaterstaat, voor de werkzaamheden aan de N35, worden geïnvesteerd in de nieuwe aanleg van houtwallen en -singels bij agrariërs.

'Het netwerk van landschapselementen als houtsingels, akkerranden, sloten en poelen is een zone waar veel vogels, insecten en zoogdieren een plek vinden'

Groenblauwe dooradering

Het werken aan de groenblauwe dooradering blijft voor Landschap Overijssel een speerpunt de komende jaren. Het netwerk van landschapselementen als houtsingels, akkerranden, sloten en poelen is belangrijk voor de biodiversiteit in Overijssel. Het is een zone waar veel vogels, insecten en zoogdieren een plek vinden. Maar het zorgt ook voor verfraaiing van de landschappen in Overijssel.


Houtwal als goede zakelijke propositie voor agrariërs

'We merken dat iedereen trots is op ons landschap en er iets voor wil doen: boer, burger en natuurbeheerder', aldus Eibert Jongsma, manager Landschap bij Landschap Overijssel. 'Het is echter belangrijk dat we een eerlijke verdeling van de lusten en lasten voor ons landschap organiseren. Wij zetten ons in om een goede zakelijke propositie te hebben voor agrariërs, zodat ze er ook iets aan hebben of, beter nog, er iets aan overhouden als ze een houtwal op hun grond aanplanten en langjarig beheren.'


Jubileum 90 jaar Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is jarig. De organisatie beschermt, ontwikkelt en beheert natuur en het streekeigen landschap in Overijssel, geholpen door vrijwilligers, donateurs en grondeigenaren, bedrijfsleven, de Nationale Postcode Loterij en provincie Overijssel. Landschap Overijssel organiseert verschillende jubileumactiviteiten, die te vinden zijn op de jubileumpagina.

LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Leo Mees ten Oever
Tuesday 5 April 2022
Mooie initiatieven. In de gemeente Hof van Twente gebeurt hier en daar wat. Echter wat betreft de landbouw is er weinig verbetering, eerder achteruitgang. Het gaat tenslotte om het verbeteren van de biodiversiteit. Er moet nationaal een gezamenlijk plan opgesteld worden, waar alle besturen en natuurverenigingen aan meedoen. En dan ook aanpakken!

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER