Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Zevende druk Handboek Bomen en Wet

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Hanneke Tax, maandag 21 februari 2022
182 sec


Een onmisbaar handboek voor juridische kwesties rond bomen, heesters en heggen

Van het toonaangevende juridisch handboek Bomen en Wet is de zevende druk verschenen. Alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot bomen en hun plaats in de wet- en regelgeving worden in dit boek uitvoerig behandeld.


Het boek Bomen en wet gaat uitgebreid in op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving over bomen maar ook die over heesters, heggen, houtopstanden en bossen. Een deel van de onderwerpen zijn publiekrechtelijk van aard en gaan over de rechtsverhouding tussen burgers en overheid die hun typische bestuurstaken uitoefenen. Andere onderwerpen gaan over de rechtsverhoudingen tussen burgers of bedrijven onderling, die zijn privaatrechtelijk van aard.

Met de Omgevingswet verandert de hele systematiek

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnen niet alleen de klassieke bomenverordening en APV-kapartikelen. De hele systematiek en werkwijze verandert. 'Boominclusief' besluiten bij bouw of een andere omgevingsactiviteit wordt steeds normaler. De verandering in de gemeentelijke kapregels wordt nauwgezet toegelicht. Andere oogmerken (criteria) gaan een rol spelen, mede door maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, thuiswerken en energietransitie.


Publiekrecht en Privaatrecht

Alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot bomen en hun plaats in de wet- en regelgeving worden in dit boek uitvoerig behandeld. Nadat de verschillende definities zijn behandeld bevat het privaatrechtelijk gedeelte van het boek de onderwerpen Bomen en eigendom, Burenrecht en Bomen en schade. De De publiekrechtelijk onderwerpen zijn Bos en natuurregelgeving, Kapverboden en Kapvergunning, Bomen en Bouwen en Bomen en handhaving. Bij alle onderwerpen wordt verwezen naar de relevante uitspraken van rechters in Nederland.


Plakoksel
Risico op letsel door plakoksel: aansprakelijk of niet?
Zeer veel recente rechtspraak wordt in het handboek besproken en toegelicht

Enkele belangwekkende uitspraken voor de boomverzorgingswereld

Wanneer is een rij coniferen een haag en wanneer een rij bomen? Dit beantwoordde het gerechtshof 's Hertogenbosch in 2016 met: 'Als uitgangspunt heeft te gelden dat iedere conifeer een afzonderlijke boom is. Er is geen aanleiding om van dat uitgangspunt af te wijken in de gevallen waarin men een conifeer laat groeien zoals dat in de natuurlijke aard van een conifeer besloten ligt: in het algemeen rond groeiend en beneden breder dan boven zonder dat door (ingrijpende) snoeiwerkzaamheden beperkingen in hoogte en breedte zijn aangebracht.'
De Hoge Raad oordeelde in 2013 in het zogeheten 'Plakokselarrest' dat er geen sprake was van aansprakelijkheid van de provincie voor letselschade door een afgebroken boomtak (plakoksel) op basis van de zogeheten Kelderluikcriteria-arrest (HR 1965, NJ 1966/136).
De Hoge Raad oordeelde in een andere zaak in 2021 echter dat bij de aanlegplaats van een fluisterboot een verzwakte boom boven een kade met dagelijks wachtend publiek, de kans op een ongeval zodanig groot is dat van gemeente nadere veiligheidsmaatregelen konden worden gevergd.
De Hoge Raad oordeelde in 2017 dat een beschadiging van een boom, die niet noodzaakt tot vervanging, niet abstract, maar enkel concreet getaxeerd moet worden op grond van kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel.
Rechtbank Limburg oordeelde in 2021 dat een eigenaar van hulst niet aansprakelijk voor de dood van paard dat van zijn hulst had gegeten omdat eigenaar van paard wel wist van de overhangende hulst en het schrikdraad zelf had gespannen.
Rechtbank Oost-Brabant floot een gemeente terug: een gemeente mag niet de bebouwde kom van H4 Wet natuurbescherming zo vaststellen dat de provincie onbevoegd is in het buitengebied.
De Raad van State zette een nieuwe koers uit in verschillende uitspraken sinds 2016: belanghebbende bij een besluit is iemand, die rechtstreeks feitelijke gevolgen van het besluit ondervindt mits het 'gevolgen van enige betekenis' zijn. Niet van enige betekenis is vermindering van fijnstof door kap van bomen op ruime afstand, aldus de RvS in 2019.
In 2020 vond de Raad van State dat uit de stukken van de totstandkoming van Wet natuurbescherming volgt dat alle houtopstanden, ook spontaan opgeschoten houtopstanden samen een bosareaal vormen.
De Raad van State oordeelde in 2018: Bij grote (bouw en aanleg) projecten mag een apart plan om bomen te kappen, sparen of herplanten via een apart uitvoeringsplan of kapplan geschieden. Een dergelijk plan is dan een afzonderlijk besluit naast het projectplan, waartegen apart bezwaar en beroep kan worden ingesteld.
Rechtbank Overijssel sprak in 2019 de veroordeling uit van een rechtspersoon tot 100.000 euro boete vanwege illegale velling van 1526 bomen van gemiddeld 30 cm diameter op een industrieterrein.
Gerechtshof 's Hertogenbosch wijst vanwege de vergiftiging van 15 berken een schadevordering toe van 30.054,78 euro.

Minder juridisch taalgebruik dan eerdere drukken

Commentaar op eerdere drukken van bomenvakmensen was dat het boek het ‘wel erg juridisch’ was. De keuze in taalgebruik is daarom bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het boek biedt bomenvakmensen de basiskennis om de juridische kaders en discussies rond bomen beter te begrijpen en te verwoorden en de mogelijkheid om beter met juristen te communiceren.


'Basiskennis voor bomenvakmensen om beter met juristen te communiceren'

Een boomvrij boek

Voor de druk van het boek zijn geen bomen gebruikt. Het is milieuvriendelijk gedrukt op papier gemaakt van landbouwafval vervaardigd zonder houtpulp in waterloos offset met gifvrije çradle to cradle' bio-inkt en met kleinschalige, lokale productie, distributie en opslag uitgevoerd.


Geactualiseerd

Het boek behandelt eigendomsrecht, burenrecht, schaderecht, (kap)vergunningsrecht, bosbescherming, bomen en bouwen en handhaving illegale kap. De Omgevingswet en uitvoerende omgevingsregels, zoals Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving zijn verwerkt alsof ze al gelden. Zeer veel recente rechtspraak wordt besproken en toegelicht.


Informatie

ISBN: 978-90-9035490-3
Auteurs: mr. Bas Visser en drs. Edwin Koot
Uitgever: mr. B,M. Visser, Winterswijk
Hoofdauteur mr. Bas Visser is al 30 jaar dagelijks actief als 'senior boomjurist' (jurist en bomenvakman) te Winterswijk. Co-auteur drs. Edwin Koot is adviseur groene buitenruimte bij EKootree, Utrecht en Amsterdam.

Het boek is te bestellen via bomenrechtspraak.nl of via de webwinkel van ITS for Trees.Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
GeertStarre
Monday 21 February 2022
Willen jullie er bij dit soort publicaties het volgende vermelden:
- ISBN
- auteur
- uitgever
Bas Visser
Monday 21 February 2022
ISBN: 978-90-9035490-3
Auteurs: mr. Bas Visser en drs. Edwin Koot
Uitgever: mr. B,M. Visser, Winterswijk
Te bestellen via: bomenrechtspraak.nl

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Honderdjarig jubileum bij ISA Annual International Conference 2024 in Atlanta
maandag 12 augustus 2024
t/m woensdag 14 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER