Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Waar kun je het beste bossen ontwikkelen?

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, donderdag 23 december 2021
50 sec


Afwegingskader voor aanleg bos in natuurnetwerk in voorbereiding

Het Nederlandse bosareaal moet de komende tien jaar behoorlijk uitbreiden. Een deel van deze uitbreiding is gepland in het Natuurnetwerk Nederland. De vraag is waar binnen dit natuurnetwerk het beste bossen ontwikkeld kunnen worden. Stichting Bargerveen, de Bosgroepen en Probos werken met financiering van het ministerie van LNV aan een onderbouwd afwegingskader.

In de nieuwe Bossenstrategie is uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met tien procent een doelstelling.
In de nieuwe Bossenstrategie is uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met tien procent een doelstelling.

Dit meldt de nieuwsbrief Groene Ruimte. In de nieuwe Bossenstrategie is uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met tien procent een doelstelling. Het lijkt het meest logisch om vooral op voedselrijke percelen te zoeken naar kansen voor bos, en de meer voedselarme percelen te reserveren voor ontwikkeling van soortenrijke graslanden, Dat gaat echter niet altijd op. Bijzondere, soortenrijke bostypen zoals alluviale bossen, laagveenbossen en haagbeuken-essenbos ontwikkelen zich niet goed op te voedselrijke grond.

Vastlegging CO2

Een belangrijke reden om meer bossen te ontwikkelen is de vastlegging van CO2 in hout en bodem. De meerwaarde van bosontwikkeling ten opzichte van open vegetaties is voor het klimaat het grootst op binnendijkse lichte zeeklei, buitendijkse riviergronden en rijke regenwatergevoede zandgronden. Deze bossen leggen ongeveer 2,2 keer zoveel CO2 vast als graslanden.


Top-downbenadering

Voor het afwegingskader wordt een top-downbenadering voorgesteld, van provinciaal niveau naar percelen. Momenteel werken Stichting Bargerveen en de Bosgroepen samen met Probos het afwegingskader verder uit. Het wordt daarbij getoetst aan drie voorbeeldgebieden. Bovendien kijken de onderzoekers welke andere beleidsdoelen er naast CO2 vastlegging en biodiversiteit een stap dichterbij komen door bosontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van waterbuffering en het dempen van piekafvoeren in beekdalen.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Demo Forest 2024
dinsdag 30 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Fleetexpo
zondag 17 november 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER