Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Bomenkap Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

donderdag 11 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 januari.

Om een betere doorstroming te realiseren werkt Groningen samen met het Rijk en de provincie aan de zuidelijke ringweg in de stad, het zogenaamde Aanpak Ring Zuid. Voor het project werden eerder al bomen gekapt. Een deel moet nog gekapt worden.

De Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen spanden een zaak aan tegen de kap in vijf deelgebieden. Ze zijn van mening dat voor de bomenkap in alle deelgebieden een zogenoemde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een "verklaring van geen bedenkingen" verleend had moeten worden.

Foerageergebieden in gevaar?
De natuurorganisaties zijn bang dat de zogenoemde foerageergebieden en vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijven de foerageergebieden in vier van de vijf deelgebieden voldoende beschikbaar. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de vliegroutes van de vleermuizen bruikbaar te houden. Ook worden de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen door de kap van de bomen niet aangetast.

De natuurorganisaties vroegen eerder aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunningen te schorsen, zodat de bomenkap voorlopig niet door kon gaan. De Afdeling bestuursrechtspraak kon in die spoedprocedure niet overzien of er inderdaad zo'n ontheffing nodig was, en besloot daarom in november 2017 om de bomenkap voorlopig te schorsen.

Ontheffing niet nodig voor vier gebieden
Na onderzoek concludeert ze dat voor vier deelgebieden geen ontheffing nodig is, omdat de foerageergebieden en de vliegroutes niet worden aangetast door de kap. Voor het vijfde deelgebied is al een ontwerpontheffing opgesteld. De uitkomst in de uitspraak is dat de omgevingsvergunningen in stand blijven. De bomenkap kan daarmee alsnog doorgaan.

Bron: Raad van Staate

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM