Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Europees netwerk tot behoud van genetische diversiteit van bossen gestart

maandag 12 juni 2017

Eind mei zijn 26 Europese landen, inclusief Nederland, in Amsterdam bijeengekomen om een strategie te ontwikkelen voor het behoud van genetische diversiteit van onze bossen. Daarbij is de bedoeling om genetische bronnen van bomen te behouden in 'levende collecties' van meer dan honderd boomsoorten.

Er wordt in Europa meer dan dertig miljoen hectare bos beschermd voor het behoud van de biodiversiteit. Daarbij wordt meestal geen aandacht geschonken aan specifieke bescherming van de zo belangrijke genetische bronnen van bomen. De 26 deelnemende landen hebben nu door heel Europa een netwerk van genenbewaringsunits aangelegd, zodat meer dan honderd boomsoorten bewaard blijven. Dit gebeurt in het kader van het Euforgen-programma, dat in Europa het beheer en de instandhouding van genetische hulpbronnen van bossen coördineert.

Genenbank
Het behoud van genetische bronnen gebeurt op vele manieren, zoals het opslaan van zaden in een genenbank. Echter, in tegenstelling tot veel gewassen zijn boomzaden hier niet tegen bestand; zij overleven deze methode niet. Genetische bronnen van bomen kunnen dan ook het beste in de natuur worden behouden, bijvoorbeeld in de vorm van ex situ-collecties. Deze zijn speciaal samengesteld om genetische diversiteit te behouden buiten de natuurlijke habitat. Dit gebeurt in de vorm van levende bomen die goed worden beschermd en beheerd. Door middel van enten of zaailingen afkomstig van het materiaal dat in oorspronkelijke populaties, meestal kleine relicten, is verzameld, worden deze collecties aangelegd. In boswachterij Roggebotzand wordt een dergelijke collectie onderhouden door Staatsbosbeheer.

Behoud van kleine populaties
Volgens de onderzoekers van Wageningen University & Research heeft het de voorkeur om de genetische diversiteit in bosbomen op locatie (in situ) te waarborgen. Boomgenetisch onderzoeker Joukje Buiteveld laat weten dat op deze manier populaties zich door natuurlijke verjonging en natuurlijke selectie aanpassen aan dynamische processen. Daardoor verandert volgens haar de genetische samenstelling elke keer als er nieuwe zaailingen komen en volwassen bomen worden weggehaald. Hierdoor wordt het adaptieve potentieel van de populatie als geheel behouden, dus niet de individuele bomen. Buitenveld stelt dat ex situ en in situ behoud elkaar aanvullen, waarbij het materiaal uit de ex situ collecties wordt ingezet om het behoud van kleine populaties te ondersteunen. Ook kan met deze methode nieuwe natuur worden samengesteld.

Specifieke genetische kwaliteiten
Voor meer dan honderd boomsoorten heeft het Euforgen-programma door heel Europa een netwerk van dit soort genenbewaringsunits op locatie aangelegd. In de database European Information System on Forest Genetic Resources (EUFGIS) zijn meer dan 3200 van deze genenbewaringsunits. Dit netwerk, waarvan Nederland onderdeel is, heeft nu voor dertien soorten evenzoveel genenconserveringsunits aangewezen gekregen, wat neerkomt op 360 hectare. Buitenveld laat weten dat dit netwerk - door de verspreiding ervan over verschillende klimaatzones -, een grote verscheidenheid aan adaptieve genetische diversiteit bevat. De conserveringsunits bevatten daardoor in elk land specifieke genetische kwaliteiten die mogelijk niet in andere landen aanwezig zijn. Het doel van het onderzoek is dat het netwerk in zijn totaal voldoende adaptieve genetische diversiteit bevat om veranderingen in klimaat en milieu in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Bron: Wageningen University & Research

door Guus van Rijswijck

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM