Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Start opleiding tot Boomtechnisch Adviseur/European Tree Technician

maandag 10 juli 2017

Op donderdag 14 september is er bij Helicon Eindhoven een infoavond voor geïnteresseerden voor de opleiding tot Boomtechnisch Adviseur/ETT. In januari start deze avondopleiding waarbij deelnemers gedurende 32 donderdagavonden en drie praktijkdagen worden voorbereid op het ETT-examen.

De opleiding is bedoeld voor boomverzorgers, werkvoorbereiders, onderzoekers en adviseurs en voor diegene die bestekken schrijven voor of directie voeren over boomverzorgingswerken. De ETT-er kan de schakel vormen tussen opdrachtgever (boomeigenaar/beheerder) en de aannemer.

De opleiding (niveau mbo+ tot hbo) richt zich op competenties die verwacht mogen worden van een boomtechnisch adviseur. Het examen ETT, dat onder toezicht van de European Arboricultural Council wordt afgenomen, is de leidraad voor de opleiding. De onderwerpen van de opleiding zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken, elk bestaande uit meerdere modulen.

Basiskennis boombeheer:
Boombiologie: o.a. weefsels en structuren, groeiprocessen, infectie en wondreactie, Codit;
Boom en groeiplaats: o.a. fysische, biologische en chemische bodemkenmerken;
Sortiment en gebruikswaarde: o.a. boomsoorten, toepasbaarheid en gebruikswaard;
Kwaliteit plantmateriaal: o.a. kwaliteitseisen laan -en parkbomen, keuring plantmateriaal;
Conditie bepaling: o.a. herkenning ziekten en plagen, gebreken en verzwakkingsymptomen.
Regelgeving, administratie en organisatie:
Bestekken, begroten, offreren: o.a. inschrijving, aanbesteding, oplevering; bestek interpreteren en controleren, projectadministratie;
Juridische aspecten: o.a. civiel - en publieksrecht, aansprakelijkheid, gevolgen regelgeving;
Werkorganisatie: o.a. arbo-wet, toezicht op en begeleiding van boomverzorgende werkzaamheden;
Communicatie: o.a. opstellen van adviesrapport, publieksvoorlichting.
Boomonderzoek, advisering en aansturing boomverzorgingswerkzaamheden:
Uitvoeren boomonderzoek: o.a. boomcontroles en inspectie uitvoeren, gezondheid en conditie, groeiplaatsonderzoek, verplantbaarheidsonderzoek, bodemgeschiktheidsbeoordeling, advies, boomwaardebepaling;
Planten en verplanten: o.a. kiezen van juiste procedures bij plant - en verplantwerken;
Verzorging: o.a. bepaling van juiste snoei - en werkmethoden;
Boombescherming: o.a. keuze van beschermingsmaatregelen.

De onderwerpen in theorie en praktijk worden verzorgd door diverse docenten uit het bedrijfsleven; specialisten op hun vakgebied die garant staan voor de meest actuele informatie.

Vrije inloop tijdens de info-avond is geen probleem, maar de voorkeur gaat uit naar aanmelden. Dat kan bij: Corik Geurts, Helicon Eindhoven via c.geurts@helicon.nl of 06-30678808.


GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES