Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Boomverzorging Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boom In Business
De Hovenier
Groundsman
Stad + Groen

Mini-symposium Bosbeheer en Ecologie


Datum:  donderdag 18 januari 2018
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Helicon Apeldoorn

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert Ranox natuuraannemer bij Helicon in Apeldoorn het mini-symposium 'Bosbeheer & Ecologie'.

Tijdens het mini-symposium zullen vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de relatie tussen bosbeheer en ecologie. Een interessante middag dus voor iedereen die zich op professionele basis bezighoudt met deze werkvelden. Dagvoorzitter is Johannes Regelink.

Invloed op ecologie

In het bosbeheer speelt ecologie een belangrijke rol. Het stimuleren van de juiste omstandigheden voor de ontwikkeling van bos hangt nauw samen met de ecologische omstandigheden. Exoten kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de soortensamenstelling van het ene bosperceel, maar op een ander bosperceel juist weer positieve invloed hebben. Ook de manier waarop bosbeheer uitgevoerd wordt, en de doelen die daarbij nagestreefd worden, hebben weer invloed op de ecologische omstandigheden.

Programma
 • 'Agroforestry: bosbouw en landbouw gecombineerd' - Martijn Boosten, Probos
 • 'Insporing door zware machines en de effecten op de ecologie' - David Borgman, Borgman Beheer & Advies
 • Exoten verwijderen, hoe, wat en waarom? - Jaap Gijsbertsen, Ranox natuuraannemer / Bureau Buitenwaard
 • Bos en Bodemgezondheid op Landgoed Twickel - Roy Schuurman, Landgoed Twickel

  Er is toegang voor maximaal 50 bezoekers. Deelname is kosteloos; aanmelden kan via de website van Ranox. Op die website is ook aanvullende informatie te vinden.


 • nieuw event opgeven

  VACATURES
  GREENFORUM